Gå til hoved indhold

Meritlærer

Uddan dig til lærer på kortere tid, hvis du allerede har en anden uddannelse og drømmer om at skifte retning. Du kan læse online og få det til at passe ind i din hverdag.
  • Professionsbachelor med merit

  • 3-6 år

  • Hjørring og online / delvist online

  • Studiestart i september og februar

Optagelse og økonomi

På uddannelsen meritlærer er der adgangskrav til selve uddannelsen og adgangskrav til hvert enkelt undervisningsfag.

Få dækket din deltagerbetaling med op til 10.000 kr. om året

Søg midler i Omstillingsfonden, der har til formål at give medarbejdere på arbejdsmarkedet bedre mulighed for efter- og videreuddannelse. Du skal leve op til tre kriterier for at søge i fonden, og pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet.

Adgangskrav til meritlærer

Bliv lærer på kortest mulig tid

Når merit indgår i en uddannelsestitel betyder det, at du er fritaget for dele af en uddannelse på grund af den erfaring, du søger ind med. Meritlæreruddannelsen er tilrettelagt, så du ved optagelse får merit for 90 ECTS i forhold til den 4-årige læreruddannelse. Undersøg, om du kan få yderligere merit:

Deltagerbetaling

Uddannelsen meritlærer er med deltagerbetaling under lov om åben uddannelse, der er en række tilbud om uddannelse til erhvervsaktive voksne, der ønsker at efter- og videreuddanne sig.

Hjælp til finansiering

Sådan søger du ind

Du skal bruge ansøgningsskemaet og vedlægge skriftlig begrundelse samt dokumentation for optagelseskravene.

Senest med udgangen af juni vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb. Du vil modtage oplysninger om din uddannelsesplan, fag og holdnummer. Du vil også modtage et skema, så du kan se, hvilke tidspunkter du skal følge undervisningen.