Adgangskrav og optagelse

For at komme i betragtning til optagelse på meritpædagoguddannelsen skal du opfylde både teoretiske og praktiske krav


Ansøgningsfrist

20. juni (forlænget) – der er stadig ledige pladser.


Optagelse

Åben ansøgningsskema.


Adgangskrav

Du skal opfylde ét af nedenstående 5 adgangskrav:

Gymnasial uddannelse
 • STX, HF, HHX, HTX, EUX
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Færøsk studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen og teknisk eksamen fra Grønland
 • Eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen
 • Dansk/Fransk Baccalauréat DFB
 • Europæisk Baccalauréat (EB) 
 • International Baccalauréat (IB)
 • Option Internationale de Baccalauréat (OIB) o Dansk /Tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk D

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med dansk C, samfundsfag C og engelsk E

4 gymnasiale fag
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • 1 valgfrit fag på C-niveau
Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Kvalifikationer, der efter en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav. Læs mere om forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

 

Derudover skal du have praksiserfaring

Optagelse på meritpædagoguddannelsen er betinget af, at du, ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen, har erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse. Derudover skal mindst det ene af de 5 år være arbejdserfaringer fra det specialiseringsområde du ønsker at uddanne dig indenfor.

Studie kombineret med erhvervsarbejde

Det er en forudsætning for at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dit studieforløb, at du er i et ansættelsesforhold på det pædagogiske (eller tilsvarende) arbejdsmarked ved uddannelsens påbegyndelse, og at din arbejdsgiver over for uddannelsesinstitutionen tilkendegiver at være bekendt med uddannelsesvilkårene og har accepteret at tilrettelægge dit daglige arbejde sådan, at du kan deltage i uddannelsen på disse vilkår.

Hent samtykkeerklæring fra arbejdsgiver.

Studievejledning

Susanne Tølbøl
Studievejleder
Aalborg/Thisted
Tlf.: 72 69 42 15
stb@ucn.dk
Nadia Berith Langagergaard
Koordinator
Aalborg/Thisted
Tlf.: 72 69 07 10
nal@ucn.dk