Adgangskrav og optagelse

For at komme i betragtning til optagelse på meritpædagoguddannelsen skal du opfylde både teoretiske og praktiske krav


Ansøgningsfrist

20. maj - og løbende ved ledige pladser.


Optagelse

Åben ansøgningsskema.


 

Adgangskrav:
Du skal have praksiserfaring

Optagelse på meritpædagoguddannelsen er betinget af, at du, ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen, har erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde.

Du skal opfylde et krav om enten:

 • Mindst 2 års pædagogisk arbejdserfaring, og du skal være fyldt mindst 25 år eller
 • Mindst 5 års pædagogisk arbejdserfaring.

Gældende for begge krav om arbejdserfaring er, at arbejdet skal være fuldtidsbeskæftigelse med mindst 28 timer gennemsnitlig pr. uge. Derudover skal mindst et år være erfaringer indenfor det specialiseringsområde du ønsker at uddanne dig indenfor.

Er du i tvivl om din erfaring?
Er du i tvivl om, hvorvidt dine/dele af dine erhvervserfaringer ligger inden for dagtilbudspædagogik eller inden for det social-specialpædagogiske område og dermed kvalificerer dig til at påbegynde studiet, kan du læse mere i:
Dokumentation for arbejdserfaring på Dagtilbudspædagogik (PDF) og
Dokumentation for arbejdserfaring på Social- og specialpædagogik (PDF).

Obs. Din arbejdsgiver skal være bekendt med uddannelsesvilkårene
Det er en forudsætning for at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dit studieforløb, at du er i et ansættelsesforhold på det pædagogiske (eller tilsvarende) arbejdsmarked ved uddannelsens påbegyndelse, og at din arbejdsgiver over for uddannelsesinstitutionen tilkendegiver at være bekendt med uddannelsesvilkårene og har accepteret at tilrettelægge dit daglige arbejde sådan, at du kan deltage i uddannelsen på disse vilkår.

Hent samtykkeerklæring fra arbejdsgiver.

Adgangskrav: 
Du skal opfylde ét af nedenstående 5 adgangskrav

Gymnasial uddannelse
 • STX, HF, HHX, HTX, EUX
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Færøsk studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen og teknisk eksamen fra Grønland
 • Eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen
 • Dansk/Fransk Baccalauréat DFB
 • Europæisk Baccalauréat (EB) 
 • International Baccalauréat (IB)
 • Option Internationale de Baccalauréat (OIB) o Dansk /Tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk D

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med dansk C, samfundsfag C og engelsk E

4 gymnasiale fag
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • 1 valgfrit fag på C-niveau
Individuel konkret vurdering (IKV)

Kvalifikationer, der efter en individuel og konkret vurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav. Læs mere om at søge optagelse på baggrund af en individuel konkret vurdering (IKV).

Studievejledning

Susanne Tølbøl
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 67
stb@ucn.dk