Økonomi

Læs om deltagerbetaling, betalingsfrister, SVU, bruttolønsbetaling og specialpædagogisk støtte

Deltagerbetaling

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten 2018 udgør kr. 8.975,- pr. halve år (i alt tre år). Deltagerbetalingen opkræves af University College Nordjylland to gange årligt.

Betalingsfrister

  • 1. semester: 15. september 2018
  • 2. semester: 1. marts 2019
  • 3. semester:  1. september 2019
  • 4. semester: 1. marts 2020
  • 5. semester:  1. september 2020
  • 6. semester: 1. marts 2021

Herudover skal du påregne udgifter til studiematerialer, bøger, kopiering, print mv.

Statens Voksenuddannelsesstøtte

I den periode, hvor uddannelsen afvikles som fuldtidsstudium, kan du være omfattet af reglerne om uddannelsesorlov og voksenuddannelsesstøtte (SVU). Nærmere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse til Studievalg Nordjylland, Aalborg, tlf. 98 10 19 11.

Er du kommunalt ansat?

Så kan du måske ansøge om kompetencemidler. UCN, Pædagoguddannelsen er blevet opmærksom på, at der under visse forudsætninger, er mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til meritpædagoguddannelsen. Læs mere om Den Kommunale Kompetencefond.

Bruttolønsbetaling

Du har 2 muligheder for at tage uddannelsen med bruttolønsbetaling, hvor arbejdsgiver betaler for uddannelsen, og du kompenserer for dette via lønreduktion. Læs mere om bruttolønsordning og arbejdsgiverbetalt uddannelse.

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget, kan du søge om bindende svar hos SKAT. Vi har ikke yderligere kendskab til muligheden og kan derfor ikke vejlede men blot henvise.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som meritstuderende på en åben uddannelse, har du ikke mulighed for at søge om SPS støtte igennem uddannelsen. Læs mere om støtteordninger på åben uddannelse.

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.