Økonomi

Læs om deltagerbetaling, betalingsfrister, SVU, bruttolønsbetaling og specialpædagogisk støtte

Deltagerbetaling

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten 2022 udgør kr. 9.075,- pr. halve år (i alt tre år). Deltagerbetalingen opkræves af Professionshøjskolen UCN to gange årligt. Den samlede pris for meritpædagoguddannelsen kan dog ændre sig i løbet af de tre studieår, da deltagergebyrets størrelse fastsættes hvert år på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering.

Betalingsfrister

  • 1. semester: 15. september 
  • 2. semester: 1. marts 
  • 3. semester:  1. september 
  • 4. semester: 1. marts 
  • 5. semester:  1. september 
  • 6. semester: 1. marts 

Herudover skal du påregne udgifter til studiematerialer, bøger, kopiering, print mv.

Statens Voksenuddannelsesstøtte

I den periode, hvor uddannelsen afvikles som fuldtidsstudium, kan du være omfattet af reglerne om uddannelsesorlov og voksenuddannelsesstøtte (SVU). Nærmere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse til SVU-administrationen, UCN act2learn, Mylius Erichsens Vej 137, Aalborg. Tlf. 72 69 35 35.

Er du kommunalt ansat?

Så kan du måske ansøge om kompetencemidler. UCN, Pædagoguddannelsen er blevet opmærksom på, at der under visse forudsætninger, er mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til meritpædagoguddannelsen. Læs mere om Den Kommunale Kompetencefond.

Bruttolønsbetaling

Du har 2 muligheder for at tage uddannelsen med bruttolønsbetaling, hvor arbejdsgiver betaler for uddannelsen, og du kompenserer for dette via lønreduktion. Læs mere om bruttolønsordning og arbejdsgiverbetalt uddannelse.

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget, kan du søge om bindende svar hos SKAT. Vi har ikke yderligere kendskab til muligheden og kan derfor ikke vejlede men blot henvise.

Jobrotation

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads. Læs mere om jobrotation her.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som meritstuderende på en åben uddannelse, har du ikke mulighed for at søge om SPS støtte igennem uddannelsen. Læs mere om støtteordninger på åben uddannelse.