Gå til hoved indhold

Meritpædagog

Har du pædagogisk arbejdserfaring som fx pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, kan du på UCN uddanne dig til pædagog på et skræddersyet forløb, hvor du kan arbejde, imens du læser.

Adgangskrav og økonomi

For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen skal du opfylde ét af fem mulige adgangskrav og have pædagogisk arbejdserfaring. Du skal være opmærksom på, at uddannelsen har deltagerbetaling.

Du skal opfylde ét af fem adgangskrav

Du skal have pædagogisk arbejdserfaring


Optagelse på meritpædagoguddannelsen er betinget af, at du har erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde. Der er forskellige krav til længden af din arbejdserfaring afhængig af din alder.

Der er deltagerbetaling

Meritpædagoguddannelsen er med deltagerbetaling under lov om åben uddannelse. Åben uddannelse er en række tilbud om uddannelse til erhvervsaktive voksne, der ønsker at efter- og videreuddanne sig i samspil med deres nuværende jobfunktion.

Der er på meritpædagoguddannelsen derfor ikke muligt at søge om SVU.

Få råd til at forhandle med din arbejdsgiver

Nogen forhandler med deres arbejdsgiver om hel eller delvis betaling af deres uddannelsesforløb. Du er velkommen til at tage en snak med vores vejleder om, hvordan du bedst har en samtale med din arbejdsgiver om betaling, og hvad andre eventuelt har gjort.

Bruttolønsbetaling

Du har fx mulighed for at tage uddannelsen med bruttolønsbetaling. Her betaler din arbejdsgiver for uddannelsen, og du kompenserer herefter via hel eller delvis lønreduktion. Du betaler med andre ord for uddannelsen ud af din løn før skat.