Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Du kan søge ind på multimediedesigneruddannelsen via to kvoter afhængigt af din baggrund.

Kvote 1 - Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00

 • Ansøgere med en gymnasial eksamen (se definition af gymnasial eksamen).Derudover skal du opfylde uddannelsens specifikke fagkrav som er: engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B. Disse fag skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. OBS: Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00. Læs mere hos Styrelsen for International Uddannelse.

Vi afholder studiestartsamtaler i uge 33 med studerende optaget via kvote 1.

Kvote 2 - Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • En  af disse relevante erhvervsuddannelser – uden yderligere specifikke fagkrav:
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Digital media
  • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Grafisk tekniker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
  • Skiltetekniker
  • Teknisk designer
 • En anden 3-årig erhvervsuddannelse – her kræves yderligere fagene: engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

Du skal også søge i kvote 2, hvis du har:

 • En adgangseksamen til ingeniøruddannelserne – med yderligere fagkrav: engelsk C. Fagkravet skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding
 • En godkendt udenlandsk eksamen
 • En gymnasial eksamen med de specifikke fagkrav nævnt under kvote 1, hvis du derudover har andre dokumenterede aktiviteter, som du ønsker at få med i vurderingen
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel kompetencevurdering

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet. Bemærk, der afholdes optagelsessamtaler med kvote 2 ansøgere. 

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Deltagelse i optagelsessamtale
 • Motivationsbeskrivelse (du kan læse mere om motivationsbeskrivelse under vilkår for optagelse)
 • Erhvervserfaring i Danmark eller udlandet
 • Yderligere uddannelse (f.eks. højskoleophold af minimum 3 måneder, gennemførte dele af en erhvervsuddannelse, beståede gymnasiale fag eller beståede dele af en videregående uddannelse) i Danmark eller udlandet.

Der vurderes udelukkende på dokumenterede aktiviteter – læs mere om dokumentationskrav under vilkår for optagelse.

Erhvervserfaring skal være af minimum 3 måneders varighed og kunne karakteriseres som fuldtidsarbejde, dvs. være af et omfang, der svarer til minimum 30 timers arbejde ugentligt for at indgå i vurderingen. Dette krav kan opfyldes af flere ansættelser, der i alt giver en beskæftigelse på minimum 30 timer ugentligt.

Yderligere uddannelse skal være fuldtidsstudier af minimum 3 måneders varighed for at indgå i vurderingen. Der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen.

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på www.optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du frist indtil 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Der afholdes optagelsessamtaler for ansøgere i kvote 2 i uge 20.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på www.optagelse.dk.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.