Generel studievejleder

Gitte Carstens
72 69 13 30
gc@ucn.dk

Faglig studievejleder

Dan Høegh
72 69 15 74
dahg@ucn.dk