Uddannelsens indhold

Uddannelsen til multimediedesigner varer 2 år og indeholder både obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer.

Undervisning

Undervisningen foregår normalt i tidsrummet 8.30-15.30. På en typisk dag har du ét fag om formiddagen og et andet om eftermiddagen.

Du veksler mellem undervisning, gruppearbejde og fremlæggelse på klassen. En del af undervisningen anvendes til vejledning, så du og din gruppe får faglig støtte til løsning af opgaverne. Det giver dig mulighed for tæt kontakt til underviserne.

Al undervisning på multimediedesigner-uddannelsen er tilrettelagt i temaer med tilhørende opgaver. På temaerne undervises der ofte i alle uddannelsens fag for at styrke tværfagligheden. Mange opgaver løses for en virksomhed eller institution, så du allerede under din uddannelse får et godt greb i virkeligheden.

Undervejs i uddannelsen tilbydes du også individuel vejledning.

Studieaktivitet

Du skal regne med at have en fuld arbejdsuge. Ud over undervisning, vejledning og gruppearbejde har du også et pensum, der skal læses og et væld af færdigheder, der skal øves.

Du får også mulighed for at lave frivillige opgaver, hvor du anvender din viden og dine færdigheder til at opøve vigtig erfaring og kompetence.

Tag uddannelsen på engelsk

Du har mulighed for at tage uddannelsen multimediedesigner på engelsk på et internationalt hold. Find mere information herom under Multimedia Design.

Studievejledning

Lisbeth Mathiesen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 14
lima@ucn.dk