Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag, praktik og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til multimediedesigner.

Det tager to år at blive uddannet multimediedesigner. Uddannelsen tager udgangspunkt i fem fagområder, som løbende bliver uddybet og bygget oven på.

Uddannelsens indhold

Brugergrænsefladeudvikling

Brugergrænsefladen er alt det, du kan se på skærmen. Det er de elementer, du oplever og kan interagere med. Du lærer, hvordan du designer og udvikler gode digitale brugergrænseflader med fokus på frontend. Du kommer til at arbejde med interfacedesign, digitalt design og usability.

Derudover arbejder du med kodning og programmering i HTML, CSS og JavaScript. Senere lærer du at arbejde med libraries, frameworks og interaktivt design, så du bliver i stand til at udvikle avancerede designs. Du lærer udvalgte udviklingsmetoder og projektledelse, så du kan håndtere udviklingsprocessen fra start til slut.

Brugeroplevelser

Brugeroplevelser handler om udvikling for digitale oplevelser med fokus på forståelse af brugeren og brugerens samspil med digitale brugergrænseflader. Det handler om at skabe grundlaget for den brugeroplevelse, brugerne møder, når de kommer ind på et website.

Du kommer f.eks. til at arbejde med brugerforståelse og indsamling af kvalitative data, brugercentreret design, user journeys, personas og functional animation. Du skal også lære at teste dine brugergrænseflader, hvor du både fokuserer på, hvordan brugeren navigerer rundt på websitet, og hvordan de oplever siden.

Indholdsproduktion

Du kommer til at arbejde med indholdsproduktion til udvalgte digitale medier. Du lærer at lave god meningsgivende informationsarkitektur og lærer at producere og præsentere indhold i digitale brugergrænseflader. Derudover lærer du om CMS, semiotik, visuel kommunikation, medieforståelse samt SEO og Analytics. Du kommer også til at arbejde med designværktøjer som Photoshop og Illustrator.

Forretning

Forretning handler om at forstå virksomheden som forretning. Du lærer at skabe et strategisk afsæt for digitale brugergrænseflader. Her vil du bl.a. komme til at arbejde med multimediedesignerens rolle i værdikæden, tidsestimering og digitale forretningsmodeller.

Teknologi

Du får forståelse for og udforsker teknologier, der indgår i produktion af digitale brugergrænseflader.


Praktik

På uddannelsen til multimediedesigner kommer du i praktik på dit 4. semester i ca. 3 måneder. Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men der er høj efterspørgsel på praktikanter fra uddannelsen, så for de flestes vedkommende er det ikke svært at få en praktikplads i hus. Skulle du have udfordringer med det, vil underviserne hjælpe dig på vej.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på branchen og får mulighed for at stifte bekendtskab med praksis ude i erhvervet.

Du samarbejder med rigtige virksomheder

Hele vejen igennem uddannelsen kommer du til at arbejde med virksomhedscases. Nogle gange kommer virksomhederne på besøg og fremlægger deres problemstilling, hvorefter du og dine medstuderende kan stille uddybende spørgsmål. Andre gange får du en case beskrevet og skal arbejde med den.

Kontakt til virksomheder er også din opgave

Gennem hele uddannelsen sørger underviserne for at finde samarbejdspartnere, men i forbindelse med eksaminer er det dig og dine medstuderende, der skal skabe kontakt til virksomheder, som I kan samarbejde med. Til din afsluttende opgave på 4. semester skal du også samarbejde med en virksomhed. Det kan f.eks. være den virksomhed, hvor du har været i praktik.

Få en mentor at sparre med

Mentorordningen er et tilbud til engagerede studerende på IT-uddannelserne, hvor du kobles sammen med en mentor fra erhvervslivet. Du skal ansøge om at blive en del af ordningen. Formålet er at få sparring på faglige udfordringer, mål og karriereønsker. Du får mulighed for at udvide dit netværk og få indblik i branchen og de krav, den stiller til dig.

Du får mere information om mentorordningen efter studiestart.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På uddannelsen til multimediedesigner foregår undervisningen på mange forskellige måder. Du vil opleve holdundervisning, selvstudie, casearbejde, portfolioarbejde, øvelser, projektarbejde, vejledning og praktik. Mest af alt skal du forberede dig på, at du en stor del af tiden skal arbejde i grupper sammen med dine medstuderende.

Virksomheder er en del af undervisningen

I løbet af din studietid vil du også komme på virksomhedsbesøg og se, hvordan virksomheder arbejder med multimediedesign. Derudover vil virksomheder og professionelle fra branchen også komme på besøg på campus og fortælle om deres udfordringer.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen til multimediedesigner er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

I løbet af uddannelsen kan du tage et ophold i udlandet enten i forbindelse med din praktik på 4. semester eller under den valgfrie del af dit 3. semester. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være en udfordring at finde fag på en udenlandsk uddannelsesinstitution, der kan godkendes. Derfor skal du være indstillet på at, du skal stå for en stor del af arbejdet selv. 

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.