Uddannelsens indhold

Uddannelsen til multimediedesigner varer 2 år og indeholder både obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer.

Undervisning

Undervisningen foregår normalt i tidsrummet 8.30-15.30. Nogle dage undervises du i samme fag hele dagen, mens du på andre dage f.eks. har kommunikation og formidling om formiddagen og design og visualisering over middag.

Der veksles mellem undervisning, gruppearbejde og fremlæggelse på klassen. En del af undervisningen anvendes til vejledning, så du og din gruppe får faglig støtte til løsning af opgaverne. Det giver mulighed for tæt kontakt til underviserne.

Al undervisning på multimediedesigner-uddannelsen er tilrettelagt i temaer med en tilhørende projektopgave. På temaerne undervises der ofte i alle uddannelsens fire fag for at styrke tværfagligheden. Selve opgaven løses i reglen for en virksomhed eller institution, så du allerede under din uddannelse får et godt greb i virkeligheden.

Undervejs i uddannelsen tilbydes du også individuel vejledning.

Studieaktivitet

Du skal regne med at have en fuld arbejdsuge. Ud over undervisning, vejledning og gruppearbejde er der også et pensum, der skal læses og færdigheder, der skal øves.

Du får også mulighed for at lave frivillige opgaver, hvor du anvender din viden og dine færdigheder til at opøve vigtig erfaring og kompetence.

Tag uddannelsen på engelsk

Du har mulighed for at tage uddannelsen multimediedesigner på engelsk på et internationalt hold. Find mere information herom under Multimedia Design.

Faglig studievejleder

Lisbeth Mathiesen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 14
lima@ucn.dk