Praktik

Praktikken (15 ECTS) er placeret på multimediedesigner-uddannelsens 4. semester og varer ca. 3 måneder. Praktikken kan foregå i udlandet, såfremt du ønsker et internationalt perspektiv på din uddannelse.

I praktikken arbejder du med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Under praktikken er du knyttet til en eller flere private eller offentlige virksomheder.

Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og skal kunne danne grundlaget for dit afgangsprojekt.

Praktikperioden er SU-berettiget.

Læringsmålene for praktikforløbet skal fastsættes med udgangspunkt i nedenstående formålsbeskrivelse. Definitionen skal foregå i et samarbejde mellem dig, skolen og den tilknyttede virksomhed.

Praktikkens formål

Formålet med praktikken er:

  • at få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til multimediedesignerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet
  • at opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode indenfor professionen, at arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål
  • at få afprøvet – og reflekteret over – den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på multimediedesigneruddannelsen
  • at få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver

Herudover evt.

  • at få ideer til det afsluttende eksamensprojekt og et muligt grundlag her for. 

I virksomhedspraktikken har du tilknyttet en praktikvejleder fra multimediedesigner-uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden.

Opfyldelsen af de individuelle læringsmål evalueres ved en praktikprøve.

Udland

Dele af uddannelsen til multimediedesigner kan gennemføres i udlandet. Fx er det muligt for at gennemføre den valgfrie del af 3. semester samt praktikken i udlandet.

UCN skal godkende såvel praktikstedet som det faglige indhold i det søgte uddannelsesforløb.

Læs mere om dine internationale muligheder på uddannelsen multimediedesigner.

Studievejledning

Lisbeth Mathiesen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 14
lima@ucn.dk