Studieordning og officielle dokumenter 

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til multimediedesigner samt karaktergennemsnittet for uddannelsen fra de seneste år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen.


Studieordning

Multimediedesigneruddannelsens studieordning består af en fælles del og en institutionel del. Den fælles del gælder for alle studerende under uddannelsen i hele Danmark, mens den institutionelle del kun gælder for studerende under uddannelsen på UCN.

Gældende Studieordninger

Tidligere studieordninger

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Uddannelsen i tal

Der er ikke eksterne eksamener på uddannelsen multimediedesigner på efterårssemesteret.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag/test
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
62

Fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
57
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
57
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag/test
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,4

Antal studerende
58

Fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,4

Antal studerende
51
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,6

Antal studerende
50 / 1 ikke bestået

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.


Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen til multimediedesigner.