Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen multimediedesigner.

Der er ikke eksterne eksamener på uddannelsen multimediedesigner på efterårssemesteret.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag/test
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
62

Fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
57
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
57
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag/test
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,4

Antal studerende
58

Fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,4

Antal studerende
51
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,6

Antal studerende
50 / 1 ikke bestået

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Lisbeth Mathiesen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 14
lima@ucn.dk