Uddannelsens moduler

Moduler på multimediedesigneruddannelsen kaldes for fagelementer.

Multimediedesigneruddannelsen indeholder fire nationale fagelementer på første studieår og fire lokale fagelementer, samt praktik og afsluttende eksamensprojekt på andet studieår.

Fagelementerne på multimediedesigneruddannelsen er tilrettelagt i tværfaglige forløb inden for fem fagområder: brugergrænsefladeudvikling, brugeroplevelser, indholdsproduktion, forretning og teknologi.

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og normeret til to studenterårsværk, i alt 120 ECTS. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Uddannelsens struktur

1. SEMESTER (30 ECTS)

 • Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 (15 ECTS)
 • Design og programmering af digitalt indhold 1 (15 ECTS)

2. SEMESTER (30 ECTS)

 • Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 (15 ECTS)
 • Design og programmering af digitalt indhold 2 (15 ECTS)

3. SEMESTER (30 ECTS)

 • Brugergrænsefladeudvikling og teknologi (10 ETCS)
 • Forretning og indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Brugeroplevelser og teknologi (5 ECTS)
 • Valgfag (10 ECTS)

På 3. semester skal du vælge mellem to valgfag. Begge valgfag udbydes på engelsk.

4. SEMESTER (30 ECTS)

 • Praktik (15 ECTS)
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

 

Uddannelsens fag

På multimediedesign bliver du undervist i en lang række fag med indhold fra uddannelsens fem fagområder:

Brugergrænsefladeudvikling

 • Design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på produktion af brugergrænseflader.
 • Interfacedesign, digitalt design, usability, frontend (HTML, CSS, JavaScript, Vue.js), udviklingsmetoder.

Brugeroplevelser

 • Design og udvikling af digitale oplevelser med fokus på forståelse af brugeren og brugerens samspil med løsninger.
 • Brugerforståelse, kvalitativ metode, UXD, brugercentreret metode, brugertest.

Indholdsproduktion

 • Indholdsproduktion til udvalgte digitale medier.
 • Medieforståelse, informationsarkitektur, CMS, designværktøjer, semiotik, visuel kommunikation.

Forretning

 • Forretningsforståelse, projektstyring, SEO/Analytics, multimediedesignerens rolle i værdikæden, strategi og tidsestimering.

Teknologi

 • Forståelse og udforskning af teknologier, der indgår i produktion af digitale brugergrænseflader.

Studievejledning

Lisbeth Mathiesen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 14
lima@ucn.dk