Uddannelsens moduler

De aktuelle uddannelsesmoduler på multimediedesigneruddannelsen indeholder 4 obligatoriske fag og 3 valgfrie uddannelseselementer, som du kan specialisere dig inden for.

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og er normeret til 2 studenterårsværk.

Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen multimediedesigner er således normeret til i alt 120 ECTS.

Uddannelsens struktur

1. semester (30 ECTS)

 • Virksomheden (5 ECTS)
 • Kommunikation og formidling (7 ECTS)
 • Interaktionsudvikling (8 ECTS)
 • Design og visualisering (10 ECTS)

2. semester (30 ECTS)

 • Virksomheden (5 ECTS)
 • Kommunikation og formidling (8 ECTS)
 • Interaktionsudvikling (7 ECTS)
 • Design og visualisering (10 ECTS)

3. semester (30 ECTS)

 • Kommunikation og formidling (5 ECTS)
 • Interaktionsudvikling (10 ECTS)
 • Design og visualisering (5 ECTS)
 • Valgfrie uddannelseselementer (10 ECTS)

På 3. semester udbydes 3 valgfrie studieelementer á 10 ECTS. Det betyder, at du har mulighed for at vælge en specialisering.

4. semester (30 ECTS)

 • Praktik (15 ECTS) 
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fag

På multimediedesign bliver du undervist i fire fag:

Interaktionsudvikling (25 ECTS)

Systemudvikling, kode og programmering, implementering af multimedieapplikationer med integration af databaser.

Kommunikation og formidling (20 ECTS)

Kommunikative virkemidler, medieteori, målgruppeanalyse, kommunikationsstrategi, storytelling og dataindsamling.

Design og visualisering (25 ECTS)

Formgivning og æstetik, interfacedesign, usability, brugeroplevelse og oplevelsesdesign, video og fortælleteknik.

Virksomheden (10 ECTS)

Innovationsprocesser, strategi, ophavsret, virksomhedsanalyse, projektledelse og -styring.

faglig studievejleder

Line Helverskov Horn
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 58
lihh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind