Uddannelsens moduler

De aktuelle uddannelsesmoduler på multimediedesigneruddannelsen indeholder 4 obligatoriske fag og 3 valgfrie uddannelseselementer, som du kan specialisere dig inden for.

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og er normeret til 2 studenterårsværk.

Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen multimediedesigner er således normeret til i alt 120 ECTS.

Uddannelsens struktur

1. semester (30 ECTS)

 • Virksomheden (5 ECTS)
 • Kommunikation og formidling (5 ECTS)
 • Interaktionsudvikling (10 ECTS)
 • Design og visualisering (10 ECTS)

2. semester (30 ECTS)

 • Virksomheden (5 ECTS)
 • Kommunikation og formidling (5 ECTS)
 • Interaktionsudvikling (10 ECTS)
 • Design og visualisering (10 ECTS)

3. semester (30 ECTS)

 • Virksomheden (5 ECTS)
 • Kommunikation og formidling (5 ECTS)
 • Interaktionsudvikling (5 ECTS)
 • Design og visualisering (5 ECTS)
 • Valgfrie uddannelseselementer (10 ECTS)

På 3. semester udbydes 3 valgfrie studieelementer á 10 ECTS. Det betyder, at du har mulighed for at vælge en specialisering.

4. semester (30 ECTS)

 • Praktik (15 ECTS) 
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fag

På multimediedesign bliver du undervist i fire fag:

Interaktionsudvikling (25 ECTS)

Frontend-kode og programmering (HTML, CSS JavaScript), implementering af multimedieapplikationer, anvendelse af API’er og CMS, teknologiforståelse.

Kommunikation og formidling (15 ECTS)

Medieforståelse, brugerundersøgelser og -forståelse, brugeroplevelse (UX), informationsarkitektur, indholdsproduktion og brugertest.

Design og visualisering (25 ECTS)

Layout og æstetik, interfacedesign, usability, brugeroplevelse (UX), brugercentreret design, designværktøjer og medieudtryk.

Virksomheden (15 ECTS)

Udviklingsmetoder, projektledelse og –styring, strategi og værdikæder, digitale forretningsmodeller, SEO og Analytics og innovation.

faglig studievejleder

Line Helverskov Horn
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 58
lihh@ucn.dk

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.