Optagelsessamtale

Uddannelsen inden for natur- og kulturformidling tilbyder optagelsessamtaler for kvote 2-ansøgere for sikre et bedre match mellem ansøger og uddannelse

En optagelsessamtale er et tilbud til dig, der ønsker at studere natur- og kulturformidling. Samtalen vil give dig mulighed for at få et bedre indblik i uddannelsen og professionen samtidig med det vil give uddannelsen bedre muligheder for at få de mest motiverede og egnede studerende ind på uddannelsen.

Ansøgere der ikke tager imod tilbuddet om en optagelsessamtale vil blive vurderet på baggrund af de oplysninger, der er medsendt ansøgningen.

Hvad er en optagelsessamtale?

En optagelsessamtale varer ca. 15 minutter og er en samtale mellem dig og en underviser fra natur- og kulturformidlingsuddannelsen.

Ved samtalen får du mulighed for at fortælle om din motivation for at søge ind på natur- og kulturformidlerstudiet og give en mundtlig uddybning af det udbytte, du har fået af de aktiviteter, du har deltaget i. Vi vil via dialog ud fra 4 spørgsmål høre om dine erfaringer med hvordan erhvervsarbejde, enkeltfag, højskoleophold, udlandsophold eller andre studierelevante aktiviteter, har givet dig kompetencer som du kan bruge på uddannelsen inden for natur- og kulturformidling.

Derudover vil vi gerne høre om dit kendskab til professionen og dets arbejdsområder. 

Hvad skal man medbringe?

Du skal kun medbringe legitimation med billede.

Hvornår er der optagelsessamtaler?

Optagelsessamtalerne afvikles hvert forår. Ansøgningsfristen for at søge ind på uddannelsen via kvote 2 er altid den 15. marts og samtalerne finder sted i månederne efter.

Hvor foregår samtalerne?

Samtalerne finder sted i på vores campus i Hjørring, Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Find vej til Skolevangen 45 ved hjælp af dette kort over offentlig transport og adgang til campus Skolevangen.

Hvordan bestiller jeg en samtale?

Når du har sendt en kvote 2 ansøgning, vil du hurtigst muligt via Optagelsesportalen modtage et link til booking af en samtale.

Sidste mulighed for tilmelding til en samtale er d. 18. maj 2018.

Hvis du efter en tilmelding alligevel bliver forhindret, vil vi meget gerne høre fra dig på mail til studiekoordinator Maria Boel Klok Gudiksen via mbs@ucn.dk.

Hvis du er forhindret i at møde op på de foreslåede datoer kan du kontakte studiekoordinator Maria Boel Klok Gudiksen via mail på mbs@ucn.dk med henblik på anden aftale om samtale.

Hvornår gives der besked om man er kommet ind?

Der er ingen umiddelbar tilbagemelding på samtalen. Ansøgere, der er optagelsesberettigede, får besked d. 28. juli. Det gælder uanset om du har søgt i kvote 1, kvote 2 eller været til optagelsessamtale.