Gymnasial eksamen

Søg ind på professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling med en gymnasial eksamen i rygsækken

Du har/er i gang med en gymnasial eksamen (stx, htx, hhx, eux eller hf) og du vil udelukkende blive vurderet på dit karaktergennemsnit.

Hvis du søger med en gymnasial eksamen bliver du vurderet ud fra dit karaktergennemsnit. Det betyder i praksis, at ansøgere optages efter de højeste gennemsnit indtil pladserne er fyldt op. Der optages efter 7-trinsskalaen, og gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Husk adgangskravene

Det er afgørende om du opfylder de specifikke adgangskrav, så derfor er det vigtigt at du tjekker op på dem under adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen, inden du søger.

Vigtige datoer

16. marts
Optagelse på www.optagelse.dk åbner for ansøgning (kvote 1).
5. juli
Ansøgningsfrist kl. 12.00.
28. juli
Svar på ansøgning via mail/UCN Optagelsesportal.

Offentliggørelse af evt. ledige studiepladser på www.ucn.dk/ledigepladser. Ansøgning foregår via online ansøgningsskema, som kan tilgås på siden.

Bemærk: Ledige studiepladser besættes efter ‘først til mølle’-princippet indtil studiestart.