Job og karriere

Karrieremæssigt kan du gå forskellige veje med uddannelsen natur- og kulturformidling.

Natur- og kulturformidling spænder vidt og derfor kan din kommende arbejdsgiver og arbejdsopgaver også spænde vidt alt afhængig af din indsats på studiet, og hvordan du specialiserer dig med praktik, opgaver, netværk osv. i løbet af din studietid.

Mulige jobtitler

Der er utallige mulige jobtitler, som naturligvis er betinget af din individuelle profil. Din individuelle profil er et samspil mellem:

 • Din faglighed, dvs. i hvor høj grad, du mestrer den tillærte viden fra studiet
 • Din erhvervserfaring, inklusiv praktikophold
 • Dine personlige kompetencer
 • Øvrige erfaringer

Din kommende jobtitel inden for natur- og kulturbranchen kan fx være:

 • Formidlingsmedarbejder
 • Museumsformidler
 • Projektkoordinator
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Projektmedarbejder
 • Kulturformidler
 • Turistguide
 • Familieguide
 • Markedsføringsmedarbejder
 • Selvstændig

Mulige arbejdsgivere

Natur- og kulturformidling retter sig mod både offentlige og private organisationer, kulturinstitutioner og virksomheder, fx:

 • Naturskoler, natur-, fritids- og friluftsorganisationer
 • Turistbureauer og turismeudviklingsselskaber
 • Kulturinstitutioner og steder for scenekunst (teatre, musikhuse m.m.)
 • Eventvirksomheder
 • Sportsvirksomheder
 • Udstillings-, kongres- og kursuscentre
 • Vildtreservater
 • Netværksorganisationer inden for oplevelseserhverv
 • Museer for kunst, naturhistorie, lokal- og kulturhistorie
 • Feriecentre, udlejningsselskaber, hoteller og restauranter
 • Attraktioner, såsom oplevelses- og forlystelsesparker
 • Centre for sundhed og wellness
 • Transportselskaber (fx rederier) og rejseselskaber
 • Kommunale forvaltninger (kultur, fritid og erhverv) og offentligt støttede organisationer
 • Vildt- og naturreservater
 • Kulturinstitutioner
 • Uddannelsescentre
 • Zoologiske haver
 • Oplevelsesøkonomiske netværk
 • Destinationsselskaber
 • Lokale, regionale, nationale og internationale turistorganisationer

Mulige arbejdsopgaver

 • Kommunikation og formidling
 • Projektledelse
 • Gæsteservice
 • Markedsføring og branding
 • Forretningsudvikling
 • Konceptudvikling

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk