Kontakt

Kom i kontakt med uddannelsen eller få vejledning til dit uddannelsesvalg

Campus Skolevangen

Skolevangen 45
9800 Hjørring
Tlf: 72 69 60 00
campus-sv@ucn.dk


Faglig studievejleder

Lea Wisnes 
72 69 07 28
lew@ucn.dk

Studiekoordinator

Lene Faurholt Gravgaard
42 56 56 93
lnf@ucn.dk

Generel studievejleder (placeret i Aalborg)

Marlene Hörfarter Hornbech
72 69 13 33
mhh@ucn.dk


Om generel studievejledning

I generel studievejledning er vi et team af fuldtidsvejledere, der tilbyder dig hjælp, vejledning, coaching og støtte:

  • hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg
  • hvis du støder ind i personlige eller sociale udfordringer, som påvirker dit uddannelsesforløb 
  • hvis du er gået i stå i uddannelsen og har behov for at drøfte det med en uvildig person
  • hvis du har brug for hjælp og vejledning i forhold til at tilrettelægge dit studium
  • hvis eksamen er en særlig udfordring for dig, og du har brug for redskaber til at forberede dig til det 
  • hvis du har tanker om videreuddannelse og vil høre om dine muligheder
  • hvis du har brug for sparring i forhold til karriereovervejelser
  • hvis du er tvivl om, hvem du skal gå til i det hele taget – kan vi måske hjælpe eller finde ud af hvem, der kan hjælpe dig

Vi har naturligvis tavshedspligt, og alle samtaler i studievejledningen er fortrolige.

Om faglig studievejledning

Hvis du har brug for vejledning af mere faglig karakter, som er relateret til din uddannelse, skal du henvende dig til din faglige studievejleder.

Det kan eksempelvis være spørgsmål om fagligt indhold og kursusudbud, tolkning af studieordninger, studieplanlægning, meritvurdering og meget andet som relaterer sig specifikt til din uddannelse.