Studieophold i udlandet

På uddannelsen natur- og kulturformidling har du flere forskellige muligheder for at tilbringe en del af uddannelsen i udlandet og dermed præge din uddannelse i en international retning.

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen har også et internationalt sigte. Der er her mulighed for at trække på både UCN’s eget og samarbejdspartneres internationale netværk. 

Der er mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen, herunder bl.a. praktikken, i udlandet. Der arbejdes løbende på at udbygge uddannelsens internationale kontakter, bl.a. med henblik på studieophold, praktikophold og muligheder for merit i forhold til lange videregående uddannelser i udlandet.

Hvornår kan du komme afsted?

Ophold i udlandet kan ske på uddannelsens 4. semester eller i forbindelse med praktiksemestret (5. semester).

Line fortæller om sit studieophold ved Fountains Abbey & Studley Royal i England:
"I min første tid på Fountains Abbey & Studley Royal blev jeg overvældet af alle de herlige personligheder som havde ventet i spænding på at møde denne viking fra Danmark der skulle være deres praktikant i de næste 5 måneder.

Alle var så hjælpsomme og venlige hvilket gjorde det utroligt nemt at være ny på stedet. Jeg kunne mærke fra starten af at det var et rigtig godt team hvor der er plads til det hele og man hjælper hinanden, så jeg faldt hurtigt til og gik i gang med mine arbejdes opgaver i trygge rammer."

Læs hele Lines rejsebrev

Det internationale kontor

Dorit Kjærulff Torp
International konsulent

Tlf.: 72 69 13 57
dkt@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind