Studieophold i udlandet

På uddannelsen natur- og kulturformidling har du flere forskellige muligheder for at tilbringe en del af uddannelsen i udlandet og dermed præge din uddannelse i en international retning.

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen har også et internationalt sigte. Der er her mulighed for at trække på både UCN’s eget og samarbejdspartneres internationale netværk. 

Der er mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen, herunder bl.a. praktikken, i udlandet. Der arbejdes løbende på at udbygge uddannelsens internationale kontakter, bl.a. med henblik på studieophold, praktikophold og muligheder for merit i forhold til lange videregående uddannelser i udlandet.

Hvornår kan du komme afsted?

Ophold i udlandet kan ske på uddannelsens 4. semester eller i forbindelse med praktiksemestret (5. semester).

Kontakt

Janni Østergaard Nielsen
International koordinator

Tlf.: 72 69 13 56
jaon@ucn.dk