Praktiske oplysninger

På denne side finder du forskellige informationer, der er relevante for dig som ny studerende på UCN


Studiekort

Som studerende ved UCN får du brug for et personligt studiekort med foto. Du skal bruge studiekortet i forbindelse med:

 • Kopiering og print
 • Adgang til bygningen udenfor almindelig åbningstid
 • Adgang til skriftlige prøver
 • Lån af bøger på biblioteket

Udlevering af studiekort er forskellig alt efter hvilken uddannelse og hvilket campus, du skal begynde på. Studiekortet er gratis, men et erstatningskort koster 50 kr.

Foto til dit studiekort

Du skal uploade et billede af dig selv, før vi kan lave dit studiekort. For at gøre det, skal du logge på vores fotoupload med dit UCN brugernavn og adgangskode. 

Dit foto skal være:

 • Formel karakter
 • Vellignende - i stil med pas-billede
 • Have en rolig baggrund
 • Være i farver
 • Motivet centreret og fremme i billedet
 • Være af formatet .jpg. eller .jpeg.

Dit foto skal ikke være:

 • Fotos fra fritid, ferie eller sociale sammenhæng
 • Brug af filter
 • Flere personer

Eksempel:
Vælg en passende fotostil til dit studiekort

Hvis du har problemer med at uploade et billede, vil du kunne få bistand i UCN Servicecenter når du kommer på campus. 

Du skal være opmærksom på at der kan gå op til 2 timer, inden dit foto bliver synligt i systemerne. 

UCN Bibliotek

Som ny studerende på UCN har du adgang til biblioteket på alle campusser. Bibliotekets samlinger og e-ressourcer er målrettet UCN’s uddannelser inden for fagområderne Business, Teknologi, Sundhed og Pædagogik. 

Du modtager en mail med login og pinkode, når du automatisk bliver oprettet som bruger på det campusbibliotek, hvor din uddannelse hører hjemme. 

ucnbib.dk

ucnbib.dk er bibliotekets hjemmeside. Her kan du søge og reservere bøger og artikler, bruge e-ressourcer, læse om referencehåndtering og tjekke bibliotekets åbningstider.

Besøg dit bibliotek


Aalb​org

Hjørring

Thisted

Rådgivning og hjælp

Står du i en svær situation, kan du som studerende på UCN søge gratis hjælp ved UCN's psykologer eller studenterrådgivningen.

SPS (Specialpædagogisk støtte)

Du kan få støtte under uddannelsen via Statens ordning, SPS, hvis du har særlige udfordringer. SPS gives, så du kan uddanne dig på lige fod med andre studerende.

Du kan søge SPS, hvis du er ordblind/talblind, har en fysisk funktionsnedsættelse som smerte, kronisk sygdom, syns-/hørenedsættelse mm., samt ved psykisk udfordring som ADHD, autisme, angst mm.

Find din SPS vejleder på UCN og få mere information.

Praktisk information

Overblik over de praktiske ting, der er forbundet med at studere på Campus Skolevangen.

Studiekort

Som studerende ved Professionshøjskolen UCN skal du have et personligt studiekort med billede. Du skal bruge kortet i forbindelse med:

 • Skriftlig eksamen (sygeplejerskeuddannelsen)
 • Kopiering og print
 • Lån fra biblioteket
 • Adgang til bygningen udenfor normal åbningstid
 • Legitimation i forretninger og kulturelle institutioner, som giver studierabat.

På kortet er påtrykt dit studienummer, brugernavn og udløbsdato.

Skulle du miste dit studiekort eller er det udløbet, kan du kontakte dit lokale servicecenter campus-sv@ucn.dk, tlf. 72 69 60 00.

Biblioteket

På biblioteket finder du fagrelevante bøger og tidsskrifter samt grupperum med fladskærme og stillerum til fordybelse. I åbningstiden kan du få hjælp af personalet, der er klar til at vejlede i brugen af databaser, informationssøgning, referencehåndtering m.m.

ucnbib.dk : bibliotekets hjemmeside giver dig adgang til søgning i bibliotekets egne materialer samt de mange e-ressourcer, som biblioteket tilbyder adgang til.  

Åbningstider med betjening finder du på hjemmesiden for UCN Biblioteket.

Der er selvbetjent adgang til biblioteket alle ugens 7 dage kl. 7-22.

Kontakt: Tlf. 72 69 61 00 – Mail: bibliotek-sv@ucn.dk

Motion, styrketræning og svømmehal

Motions- og styrketræningsrummet

Alle studerende kan få adgang til motions- og styrketræningsrummet efter et mindre introduktionskursus, som tilbydes kort efter studiestart.

Motionsrummet er åbent alle ugens dage fra kl. 8.00 til 21.00.
Bemærk dog at det kan være reserveret til klubber eller undervisning, og rummet kan derfor ikke benyttes på visse tidspunkter. Du kan se, hvilke tidspunkter, der er optaget, på skemaet på opslagstavlen til højre for døren til motionsrummet.

Derudover kan idrætshallen og gymnastiksalene frit benyttes
når disse ikke bruges til undervisning og andet. Se opslag på tavlerne i idrætsområdet.

Svømmehallen

Svømmehallen kan benyttes gratis af alle studerende på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 7.00-8.00
Torsdag kl. 19.00-21.00

Den første time torsdag er forbeholdt studerende og medarbejdere med børn. Ved alvorlige problemer kan vagttelefonen benyttes, tlf. 72 69 62 50.

It-support

Hvis du har brug for hjælp til IT, kan du henvende dig i dit lokale UCN Servicecenter – eller kontakte Servicecentrets HelpDesk.

Du kontakter Servicecentrets HelpDesk ved at:

Servicecenter

Åbningstider:

 • Mandag - Torsdag: 7.30 - 15.00
 • Fredag: 7.30 - 14.30

Tlf.: 72 69 60 00

Mail: campus-SV@ucn.dk

Kantinen

Kantinen har et rigt udvalg af spændende, sund og varieret mad
samt hjemmebagt brød.

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.30-15.00
Fredag 7.30-14.00
Lektionstider
1. lektion 8:10 - 8:55
2. lektion 9:00 - 9:45
Formiddagspause
3. lektion 10:10 - 10:55
4. lektion 11:00 - 11:45
Frokost
5. lektion 12:25 - 13:10
6. lektion 13:15 - 14:00
7. lektion 14:10 - 14:55
8. lektion 15:00 - 15:45
9. lektion 15:50 - 16:35
Råd og udvalg

Fællesrådet

I Fællesrådet drøftes sager af fælles interesse på tværs af uddannelser og personalegrupper – først og fremmest med henblik på at udvikle et godt studiemijø på Skolevangen.

Studerende fra alle uddannelser og medarbejdere fra alle personalegrupper vælger repræsentanter til Fællesrådet, som rådgiver ledelsen på Skolevangen.

Under Fællesrådet er der nedsat en række underudvalg, hvoraf ét af dem er arrangementsudvalget.

Arrangementsudvalget

Arrangementsudvalget laver og koordinerer en lang række fællesarrangementer af faglig, kulturel og social karakter i løbet af året. Det kan være f.eks. foredrag, koncerter, teater og festlige arrangementer for alle i huset. De studerende har også repræsentanter i dette udvalg.

De Studerendes Råd (DSR)

DSR er rådet, hvor de studerende på tværs af læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og natur- og kulturformidlingsuddannelsen arbejder sammen. Her er det muligt at skabe en dialog om samarbejdet de fire professionsuddannelser mellem og samtidig give mulighed for fælles indflydelse overfor ledelsen.

De studerende vælges til dette råd på en generalforsamling. Der er 13 pladser, som fordeles mellem studerende på grunduddannelserne. Derudover er der to pladser til de studerende på efter- og videreuddannelserne, herunder også de meritstuderende.

Festudvalget

Er for de studerende, som ønsker at være med til at arrangere og afholde de (minimum) 4 årlige fester.

Fredagsbaren

Er samlingspunktet for alle studerende på Skolevangen. Den holder åben hver fredag. Nogle fredage er der også live musik i baren. Hvis du som studerende har et band eller spiller i et her på stedet, er du velkommen til at forhøre dig i baren, om I kan komme og spille.

Vi har scenen, hvis du har bandet!

Skulle du få lyst til at stå bag baren, kontakter du blot folkene bag baren, når du kigger forbi. Der er som udgangspunkt mulighed for at melde sig til dette hele året.

Rygepolitik

Der er tilladt at ryge i Træpavillonen i Grønnegården, på terrassen langs bygning 5 indenfor den gule afmærkning samt ved Skolevangen 39 indenfor den gule afmærkning.

Det er ikke tilladt at ryge andre steder.

Generel studievejledning

Studie-, karriere-  og personlig vejledning for dig som studerende på UCN. 

Om generel studievejledning

KOM GODT IGENNEM DIT STUDIE!

I generel studievejledning er vi et team af fuldtidsvejledere, der tilbyder dig hjælp, vejledning, coaching og støtte:

 • Hvis du støder ind i personlige eller sociale udfordringer/problemer, som påvirker dit uddannelsesforløb
 • Hvis du er gået i stå i uddannelsen og har behov for at drøfte det med en uvildig person
 • Hvis du har brug for hjælp og vejledning i forhold til at tilrettelægge dit studium
 • Hvis eksamen er en særlig udfordring for dig, og du har brug for redskaber til at forberede dig til den
 • Hvis du har tanker om videreuddannelse og vil høre om dine muligheder
 • Hvis du har brug for sparring i forhold til karriereovervejelser
 • Hvis du er tvivl om, hvem du skal gå til i det hele taget – kan vi måske hjælpe eller finde ud af hvem, der kan hjælpe dig

Vi har naturligvis tavshedspligt, og alle samtaler i studievejledningen er fortrolige.

Kurser og foredrag

På hvert semester tilbyder generel studievejledning en række kurser og foredrag om eksempelvis studieteknik, stress og eksamensangst.

Faglig studievejledning

Hvis du har brug for vejledning af mere faglig karakter rela­teret til din uddannelse, skal du henvende dig til din faglige studievejleder. Du kan se, hvem der er din faglige studievej­leder under din uddannelse.

Kontakt og åbningstider

Som generelle studievejledere er vi på skift på de forskellige uddannelsesadresser, og du er altid velkommen til at kigge forbi studievejlederkontoret på din adresse.

Det sikreste er dog at aftale en tid på forhånd. Kontakt os på mail eller via opkald/SMS.

Camilla Lehmann Mortensen

Generel studievejleder
72 69 13 33
calm@ucn.dk

Nyttige links

Hvad enten du har brug for tag over hovedet eller transport til og fra dit studie, kan disse links være nyttige for dig.