Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på natur- og kulturformidlingsuddannelsen.

Uddannelsen til natur- og kulturformidler tager 3 år og er fordelt på 6 semestre.

Uddannelsens indhold

1 og 2. semester

Tema: Natur- og kulturformidling i praksis

Du lærer om samspillet mellem natur og mennesker herunder f.eks. økologi, landskabstyper og naturlovgivning. Derudover arbejder du også med kultur i et nutidigt og historisk perspektiv. Du lærer, hvordan du kan tilrettelægge natur- og kulturoplevelser, og hvordan du kan formidle viden til forskellige målgrupper.

 • Naturforståelse- og oplevelse 20 Ects
 • Kulturforståelse- og oplevelse 20 Ects
 • Kommunikation og formidling 10 Ects
 • Videnskabsteori og metode 5 Ects
 • Innovation, teknologi og iværksætteri 5 Ects
3. semester

Tema: Brugerorienteret formidling indenfor oplevelseserhverv

Kommunikation, formidling og turisme er i højsædet på dette semester. Du lærer om målgrupper, og hvordan du kan planlægge god formidling. Det kan både være formidling til nationale og internationale målgrupper, men også til subkulturer. Du får også praktisk erfaring med forskellige formidlingsformer og lærer om trykte, digitale og sociale medier.

 • Kommunikation og formidling 15 Ects
 • Turisme og oplevelseserhverv 10 Ects
 • Innovation, teknologi og iværksætteri 5 Ects
4. semester

Tema: Natur- og kulturformidling i et forretningsperspektiv

På dette semester lærer du om projektledelse inden for oplevelseserhverv. Du arbejder med udvikling, mål, strategi og ledelse. Derudover lærer du om budgettering, fundraising og økonomi i både projekter og organisationer i offentlig og privat regi.

 • Projektledelse og økonomi 15 Ects
 • Innovation, teknologi og iværksætteri 5 Ects
 • Kommunikation og formidling 5 Ects
 • Videnskabsteori og metode 5 Ects
5. semester

Dette semester er praktiksemester, hvor du skal afprøve dine færdighede i praksis.

 • 20 ugers praktik i Danmark eller udlandet, 30 Ects 
6. semester

​Det afsluttende semester med to valgfag samt bachelorprojekt

 • Valgmodul 5 Ects
 • Valgmodul 5 Ects
 • Bachelorprojekt 20 Ects

Praktik

På uddannelsen til natur- og kulturformidler skal du på 5. semester i praktik i 20 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Vælg selv din praktikplads

Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men du kan få hjælp og vejledning på UCN. På uddannelsen er der mange studerende, der vælger at tage deres praktik i udlandet.

En verden af praktikmuligheder

Nedenfor kan du se eksempler på, hvor tidligere studerende har været i praktik.

Natur- og kulturcentre

Disse beskæftiger sig ofte med formidling af naturoplevelser og lokal kulturhistoriske begivenheder. Formidlingstiltagene sker ofte i grupper, arrangerede ture eller andre former for arrangementer. Ofte kommunale institutioner.

f.eks. Lille Vildmose, Rold Skov Natur og Kulturcenter og Nationalpark Thy

Zoologiske haver og lign.

Med fokus på zoologi er dette ofte virksomheder, der formidler dyreliv og er turistattraktioner med en lang række arrangementer. Ofte selvejede institutioner med statsstøtte af forskellig art.

f.eks.  Nordsøens Oceanarium, Randers Regnskov og Givskud Zoo

Feriecentre

Ophold og oplevelser er essentielt for feriecentrene, hvor både nationale og internationale turister er målgruppen. 

f.eks. Skallerup Klit Feriecenter

Turistbureauer

Formidling af oplevelser i lokalområdet er fokusområdet for turistbureauerne. De er med til at understøtte eksisterende arrangementer og er hovedsageligt et informationsserviceorgan. Ofte kommunale, men kan også drives af private.

f.eks. Løkken Turistbureau, Skagen Turistbureau og Visit Denmark Stockholm

Museer og arkiver

Med historiske begivenheder eller artefakter i fokus drives museer og arkiver enten som statsejede, statsstøttede eller selvejende. Ofte med arrangementer, rundvisninger og fokus på formidling enten skriftligt eller via nye medier. Kan også være kunstmuseer eller lign.

f.eks. Kvindemuseet i Danmark, Det Danske Udvandrerarkiv og Aalborg Museum herunder Lindholm Høje

Kommunale forvaltninger

Disse har forskelligt fokus, men ofte en bestemt målgruppe eller et bestemt tema, der skal understøtte et ønsket politisk mål. For eksempel kultur og fritid eller plan og udvikling.

f.eks. Brønderslev Kommune, Aalborg Kommune og Hjørring Kommune

Kultur, event og sport

Disse er ofte selvejende og afholder forskellige former for events og arrangementer. Der ligger meget koordination og kommunikation inkorporeret i disse organisationer.

f.eks. DGI, Arena Nord og Aalborg Kongres- og Kulturcenter

Biblioteker

Kulturhuse, hvor der både er en lang række af arrangementer og foredrag, foruden formidling af forskellige medier.

f.eks. Hjørring Bibliotek og Kulturhus og Bibliotek Trekanten

Fortællinger fra praktikken

Her kan du læse om tre studerendes oplevelser med at være i praktik.


"Jeg er blevet en bedre formidler, og er ikke bleg for at formidle foran en større forsamling"

Kim Fogt, studerende på natur- og kulturformidling


 

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor natur- og kulturformidlere arbejder.

Tæt på virkeligheden

På studiet arbejder du med rigtige virksomhedscases. Det betyder, at du arbejder med en problemstilling, som en virksomhed inden for natur- og kulturområdet står overfor. I undervisningen vil der også ofte være besøg af mennesker, som arbejder inden for branchen, og som deler ud af deres viden og erfaringer. 


Studieformer

På uddannelsen foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både opleve holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og mange ture ud af huset. 

Oplev virkeligheden

Når du skal lære om natur- og kulturformidling, skal du også ud at opleve naturen og kulturen. Derfor kan du forvente mange ture ud af huset. På uddannelsen er der et stort samarbejde med erhvervslivet, og derfor kan undervisningen til tider sagtens foregå i naturen eller f.eks. i byrådssalen i Hjørring. 

Studiet stiller krav til dig

På uddannelsen vil du opleve, at der er forudsætningskrav. Det betyder, at udover eksamenerne på hvert semester, skal du løse to opgaver, som du er forpligtet til at udføre. Det kan f.eks. være en skriftlig opgave, et mundtligt oplæg eller en quiz.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Natur- og kulturformidling er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Skolevangen.


Udlandsophold

På natur- og kulturformidling har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Tag til udlandet med natur- og kulturformidlingsuddannelsen

Der er mange studerende på uddannelsen, der tager deres praktik i en virksomhed i udlandet. Hvis du ønsker at tage et studieophold på en uddannelsesinstitution i udlandet, har du også gode muligheder for det. Der er ikke en regel for, hvilket semester du kan tage af sted, det er op til dig at tilrettelægge opholdet.

På studietur i Tanzania

Studiet har et samarbejde med Bujora Culture Center i Mugumu i Tanzania. Centeret beskæftiger sig med afrikansk kultur og religionshistorie. Du har mulighed for at deltage i en studietur på to uger, hvor du kommer helt tæt på den tanzaniske kultur. Der er også flere studerende, der vælger at tage deres praktik på centeret i forlængelse af studieturen. Der vil være en egenbetaling af flybilletter og visum. 

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lea Wisnes
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 07 28
lew@ucn.dk