Praktik

I uddannelsen natur- og kulturformidling indgår 20 ugers sammenhængende praktik, og der er mulighed for at gennemføre praktik både i Danmark og udlandet. Praktikken er på 5. semester fra juli til januar.

Læs mere om praktikken i studieordningen

De centrale praktik- og beskæftigelsesområder:

Natur- og kulturcentre

Disse beskæftiger sig ofte med formidling af naturoplevelser og lokal kulturhistoriske begivenheder. Formidlingstiltagene sker ofte i grupper, arrangerede ture eller andre former for arrangementer. Ofte kommunale institutioner.

f.eks. Lille Vildmose, Rold Skov Natur og Kulturcenter og Nationalpark Thy

Zoologiske haver og lign.

Med fokus på zoologi er dette ofte virksomheder, der formidler dyreliv og er turistattraktioner med en lang række arrangementer. Ofte selvejede institutioner med statsstøtte af forskellig art.

f.eks.  Nordsøens Oceanarium, Randers Regnskov og Givskud Zoo

Feriecentre

Ophold og oplevelser er essentielt for feriecentrene, hvor både nationale og internationale turister er målgruppen. Kan være non-profit A/S selskaber.

f.eks. Skallerup Klit Feriecenter

Turistbureauer

Formidling af oplevelser i lokalområdet er fokusområdet for turistbureauerne. De er med til at understøtte eksisterende arrangementer og er hovedsageligt et informationsserviceorgan. Ofte kommunale, men kan også drives af private.

f.eks. Løkken Turistbureau, Skagen Turistbureau og Visit Denmark Stockholm

Museer og arkiver

Med historiske begivenheder eller artefakter i fokus drives museer og arkiver enten som statsejede, statsstøttede eller selvejende. Ofte med arrangementer, rundvisninger og fokus på formidling enten skriftligt eller via nye medier. Kan også være kunstmuseer eller lign.

f.eks. Kvindemuseet i Danmark, Det Danske Udvandrerarkiv og Aalborg Museum herunder Lindholm Høje

Kommunale forvaltninger

Disse har forskelligt fokus, men ofte en bestemt målgruppe eller et bestemt tema, der skal understøtte et ønsket politisk mål. For eksempel kultur og fritid eller plan og udvikling.

f.eks. Brønderslev Kommune, Aalborg Kommune og Hjørring Kommune

Kultur, event og sport

Disse er ofte selvejende og afholder forskellige former for events og arrangementer. Der ligger meget koordination og kommunikation inkorporeret i disse organisationer.

f.eks. DGI, Arena Nord og Aalborg Kongres- og Kulturcenter

Biblioteker

Kulturhuse, hvor der både er en lang række af arrangementer og foredrag, foruden formidling af forskellige medier.

f.eks. Hjørring Bibliotek og Kulturhus og Bibliotek Trekanten

Reklame- og marketing

Privatejede virksomheder, der står for PR af forskellige produkter. Dette kan være i form af traditionelle medier eller mere eventbaseret.

f.eks. 9000Lux og Nortlander Skitours

Faglig studievejleder

Maria Boel Klok Gudiksen
Studiekoordinator - Hjørring

Tlf. 72 69 06 86
mbs@ucn.dk
Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge - FIF

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind