Studiemiljø

Hvert år starter der to hold på natur- og kulturformidlingsuddannelsen: et dansksproget og et engelsksproget. På det engelsksprogede hold går der både folk med international baggrund og danskere, der ønsker en mere international profil.

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen er stadig den mindste professionsbacheloruddannelse på adressen i Hjørring og det giver et overskueligt og trygt studiemiljø, hvor der er mulighed for at udbygge samarbejdet og studiemiljøet på tværs af hold og årgange.

Samarbejde

Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem studerende og lærere – og at de studerende samarbejder og bruger hinandens ressourcer. Det har også betydning for det sociale samvær uden for studiet.

Rent fagligt ser vi det bl.a. som en forudsætning for at udvikle innovative kompetencer. Hertil bidrager også, at der i uddannelsen indgår mange og meget varierede undervisnings- og studieformer – fra traditionel holdundervisning og workshops til ekskursioner, felt- og projektarbejde.

Studiemiljøet er også præget af, at vi lægger vægt på samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Aalborg Universitet, kulturinstitutioner, naturorganisationer og turismeorganisationer.

Tværfagligt studiemiljø

Samtidig er uddannelsen natur- og kulturformidling en del af et større studiemiljø med 3 andre og større professionsbacheloruddannelser og en lang række efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Du indgår hermed i et levende og dynamisk studiemiljø med en lang række aktiviteter på tværs af uddannelserne. Det kan være fællesarrangementer som fælles foredrag, kulturelle arrangementer og også fester og fredagsbar.

Dertil kommer, at der på UCN i Hjørring er særligt gode fysiske rammer og fællesfaciliteter – f.eks. bibliotek og kantine, nye værksteder til forskellige former for kreative aktiviteter, ny sportshal, svømmehal, og motionsrum.

Indflydelse

Der er mange muligheder for at få indflydelse på studiemiljøet i uddannelsen og på tværs af uddannelserne. Du kan involvere dig i studieråd, uddannelsesudvalg, De Studerendes Råd (DSR), arrangementsudvalg og meget mere. Vi lægger vægt på, at studerende, medarbejdere og ledelse arbejder sammen om at udvikle et godt studiemiljø.

Hjælp undervejs

Udover studievejledningsfunktionen (f.eks. vedr. optagelse, merit, SU, eksamen og orlov) for hele uddannelsen er der til hvert hold er knyttet en kontaktlærer, som har særligt fokus på både holdets og den enkelte studerendes trivsel. Dertil kommer, at alle studerende i projektperioder, praktik og i forbindelse med bachelorprojektet får tildelt en lærer som faglig vejleder.

Du kan også få vejledning, hvis du søger at gennemføre dele af uddannelsen som studieophold og/eller praktik i udlandet. Hvis det drejer sig om vanskeligheder af mere personlig karakter, kan du bruge Studenterrådgivningen, som har en afdeling tilknyttet UCN i Hjørring

Læs mere om UCN's afdeling på Skolevangen i Hjørring.
 

Faglig studievejleder

Maria Boel Klok Gudiksen
Studiekoordinator - Hjørring

Tlf. 72 69 06 86
mbs@ucn.dk
Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge - FIF

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind