Studieordning og regelgrundlag

Find mere information om natur- og kulturformidlinguddannelsen i studieordningen.

Uddannelsens studieordning består af en fælles del og en institutionel del.

Den fælles del gælder for alle studerende på uddannelsen i hele Danmark, mens den institutionelle del kun gælder for studerende på uddannelsen på UCN.

Studieordninger 2016

Dansk

English

Studieordninger 2015

Dansk

Studieordninger 2014

Dansk

English

Regelgrundlag

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.

Love og regelgrundlag

På hjemmesiden retsinformation.dk kan du finde en række informationer om uddannelsens regelgrundlag. Du kan fx finde oplysninger om:

  • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
  • Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Orientering om anvendelse af et gruppefremstillet produkt til en prøve
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Faglig studievejleder

Maria Boel Klok Gudiksen
Studiekoordinator - Hjørring

Tlf. 72 69 06 86
mbs@ucn.dk
Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge - FIF

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind