Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen natur- og kulturformidling samt statistik.

Vær opmærksom på, at der ikke er eksterne eksamener på efterårssemesteret på natur- og kulturformidlinguddannelsen.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
Obligatoriske uddannelses-element: Faglig formidling i praksis

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
8,04

Antal studerende
22 studerende

Fjerde semester

Fag
Obligatoriske uddannelses-element: Strategi- og ledelse i formidlingsprojekter

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
7,5

Antal studerende
24 studerende

Sjette semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt /Professionsbachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
7,1

Antal studerende
18 studerende
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
Faglig formidling i praksis

Eksamensform
Mundtlig gruppeprøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,15

Antal studerende
27

fjerde semester

Fag
Strategi og ledelse i formidlingsprojekter

Eksamensform
Mundtlig gruppeprøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,38

Antal studerende
18

Sjette semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,18

Antal studerende
11

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Statistik

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om frafald på første studieår, overskridelse af normeret studietid og ledighed for studerende på University College Nordjylland.

Kontakt

Maria Boel Klok Gudiksen
Studiekoordinator - Hjørring

Tlf. 72 69 06 86
mbs@ucn.dk
Lea Wisnes
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 07 28
lew@ucn.dk

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.