Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen natur- og kulturformidling samt statistik.

Vær opmærksom på, at der ikke er eksterne eksamener på efterårssemesteret på natur- og kulturformidlinguddannelsen.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
Obligatoriske uddannelses-element: Faglig formidling i praksis

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
8,04

Antal studerende
22 studerende

Fjerde semester

Fag
Obligatoriske uddannelses-element: Strategi- og ledelse i formidlingsprojekter

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
7,5

Antal studerende
24 studerende

Sjette semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt /Professionsbachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit  
7,1

Antal studerende
18 studerende
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Faglig formidling i praksis

Eksamensform
Mundtlig gruppeprøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,15

Antal studerende
27

Fjerde semester

Fag
Strategi og ledelse i formidlingsprojekter

Eksamensform
Mundtlig gruppeprøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,38

Antal studerende
18

Sjette semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,18

Antal studerende
11

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Statistik

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om frafald på første studieår, overskridelse af normeret studietid og ledighed for studerende på Professionshøjskolen UCN.

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk