Hvad er særligt ved en uddannelse på UCN?

Hos UCN vil du opleve et helt særligt studiemiljø og fokus på praktik - og så kan du ofte bygge ovenpå eller læse videre senere i din karriere

UCN er et studiemiljø tæt på dig

UCN har campusser i Hjørring, Thisted og Aalborg. Uanset hvor du vælger at læse, kan du forvente et moderne og lyst miljø med gode rammer til at arbejde.

Undervisningen er primært holdbaseret, og du vil være del af det samme hold under hele uddannelsen. Dit hold er både et socialt fællesskab under studiet og dit faglige netværk efter endt uddannelse. Det meste af undervisningen foregår tæt på dig – væk fra store auditorier og forelæsninger.

UCN udbyder mange uddannelser, men i hverdagen er det nemt at sætte ansigt på dem, du er i daglig kontakt med eller dem, som skal hjælpe dig. Undervisere, studievejledere eller studiekontorets personale er aldrig længere væk, end at du kan møde dem ansigt til ansigt.

Hos UCN kan praktikken være vejen til det første job og et vigtigt skridt mod at opbygge et fagligt netværk.

 

UCN er uddannelse med fokus på praktik

Alle uddannelser på UCN har obligatorisk praktik, hvor du skal ud og afprøve dig selv og det, du har lært. Din praktik kan enten gennemføres i Danmark eller i udlandet.

Du vil blive udfordret og skal tage aktivt stilling til dit fag, din egen udvikling og de løsninger, du bidrager til.

Praktikken er også et vigtigt input til din egen afklaring af, hvad du vil efter studiet. Og så kan praktikken være vejen til det første job og et vigtigt skridt mod at opbygge et fagligt netværk.

UCN er din vej til jobmarkedet

Uddannelserne på UCN er målrettet kendte, etablerede professioner og er udviklet i tæt samarbejde med brancherne, så du er sikret relevante kompetencer og færdigheder.

Du arbejder med realistiske problemstillinger og opgaver, hvor teorierne kommer i praktisk anvendelse.

Du vil opleve, at underviserne ofte har praktisk erhvervserfaring fra de fag, du studerer. Du vil også møde potentielle arbejdsgivere facetoface tidligt i dit studieforløb.

UCN er uddannelse i dit tempo. Hele livet.

UCN har uddannelser fra 2 til 4 års varighed. Du  kan begynde direkte på en professionsbachelor eller vælge en kortere erhvervsakademisk grunduddannelse. Hvis du starter på en erhvervsakademiuddannelse kan du efterfølgende hoppe direkte i job eller søge ind på en af vores top-up-uddannelser og videreuddanne dig til professionsbachelor.

Professionsbacheloren kan du efterfølgende supplere med efter- og videreuddannelse på UCN eller med en masteruddannelse på universitetsniveau, når du har været ude og få erfaring. Nogle uddannelser giver dig også mulighed for at videreuddanne dig på kandidatniveau.

På den måde kan du på UCN tage din uddannelse i etaper – du bestemmer selv.