Optagelse

Få svar på dine spørgsmål om at søge ind UCN's uddannelser og se hvilken proces du skal igennem, når du søger

Din optagelse i fem trin

Følg vores 5-trins-raket og kom godt af sted.

TRIN 1 - Hvad vil du søge?

Hvis du allerede ved, hvad du vil søge, kan du med fordel gå videre til trin 2 og undersøge hvilke adgangskrav, du skal opfylde for at komme i betragtning til uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om hvilken uddannelse, du skal vælge, men har en fornemmelse af hvilket fagområde, der interesserer dig, kan du danne dig et overblik over UCN's uddannelser inddelt i fagområder.

Mød UCN når vi åbner dørene

Til åbent hus og informationsmøder på UCN’s adresser kan du komme lidt tættere på. Det er en god måde at få indblik i uddannelsesstedet og se campus og faciliteterne. 

Her kan du møde studerende, vejledere og undervisere og blive klogere på en enkelt uddannelse eller få overblikket over uddannelsesmulighederne på det enkelte campus. 

Se de kommende åbent hus-arrangementer.

Få sparring med en studievejleder

Du kan altid få hjælp hos vores studievejledere ved at ringe eller skrive til dem. Du kan enten booke en personlig samtale, hvor du kan få hjælp til afklaring om dit uddannelsesvalg, eller du kan stille dem alle de praktiske spørgsmål, du har om ansøgning og optagelse.

Hvis du er i tvivl om, hvad du gerne vil søge ind på og hvad din baggrund kan give adgang til, kan du kontakte en studievejleder

Få styr på uddannelsesniveauerne

UCN tilbyder en række grunduddannelser (erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser) samt overbygningsuddannelser (top-up til professionsbacheloruddannelser). 

Hvis du er i tvivl om, hvad det betyder, kan du læse mere om uddannelsesniveauerne ved UCN.

TRIN 2 - Hvilke adgangskrav skal du opfylde?

Der er stor forskel på adgangskravene til UCN's uddannelser. En gymnasial eksamen som f.eks. stx, hhx, htx, hf eller eux kan være én vej ind. Det samme gælder de fleste erhvervsuddannelser. Men selvom du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan det måske stadig være muligt for dig at søge ind på UCN. 

Afhængig af hvilken uddannelse du gerne vil søge, kan der være krav om, at du skal have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Der kan også være krav om, at du skal have opnået en bestemt karakter i et fag, eller at du skal opfylde et sprogkrav. 

Få et overblik over UCN's adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder de formelle krav der er til at søge ind på en uddannelse, kan du måske alligevel have en chance.

Hvis du mener, at du har andre dokumenterede faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene, kan du søge en forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag.

TRIN 3 - Hvad er din baggrund?

Inden du søger ind, skal du overveje, om dit gennemsnit fra gymnasiet er nok til, at du kan tilbydes en studieplads (kvote 1), eller om du også gerne vil vurderes på det, du ellers har med dig af viden, færdigheder og kompetencer (kvote 2).

Vælg det uddannelsesniveau på søg ind-siderne som du er interesseret i, og tag stilling til, hvad du vil bruge som grundlag for din ansøgning.

Få sparring med en studievejleder

Du kan altid få hjælp hos vores studievejledere ved at ringe eller skrive til dem. Du kan enten booke en personlig samtale, hvor du kan få hjælp til afklaring, eller du kan få svar på dine spørgsmål om ansøgning og optagelse.

Hvis du er i tvivl om, hvad du gerne vil søge ind på og hvad din baggrund kan give adgang til, så kontakt en studievejleder

TRIN 4 - Hvornår skal du søge?

De vigtige datoer for ansøgningsprocessen kan variere alt efter, hvilken type af uddannelse du søger ind på, hvad dit adgangsgrundlag er, og hvilken tid på året det er lige nu.

Se tidslinjen for din ansøgningsproces

Når du besøger søg ind-siderne, kan du spore dig ind på hvilke krav, regler og frister, der gælder for forskellige uddannelsesniveauer. Her vil du blive præsenteret for en tidslinje med alle de vigtige datoer, der gælder for din ansøgningsproces.

TRIN 5 - Hvornår og hvordan får du svar?

På tidslinjen under vores søg ind-sider kan du danne dig et overblik over ansøgningsprocessen fra start til slut - og dermed også finde ud af, hvornår du kan regne med at få svar på din ansøgning.

Hold øje med din ansøgning

Du kan besøge UCN Optagelsesportal og se, om du er blevet optaget.

På UCN benytter vi optagelsesportalen til at kommunikere med dig, efter du har sendt os din digitale ansøgning, og derfor er det vigtigt, at du holder øje med portalen i hele ansøgningsperioden.

Husk at bekræfte din studieplads

Du skal bekræfte, om du vil have studiepladsen - det skal være gjort senest d. 1. august klokken 12:00.

Er du i tvivl om noget?

Hvad enten du er i tvivl om valget mellem to eller flere uddannelser, er usikker på om du opfylder adgangskravene - eller måske slet ikke aner, hvad du vil - er der hjælp at hente. Du kan for eksempel deltage i et åbent hus-arrangement, besøge os som studerende for en dag eller tage en snak med en studievejleder.

Se dine muligheder for at få hjælp til dit uddannelsesvalg.

Film: Sådan søger du om optagelse

Se filmen på UG.dk og bliv klogere på processen for ansøgning og optagelse til en videregående uddannelse.

Se filmen