Gå til hoved indhold

Ved kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af en adgangsgivende gymnasial eksamen.

Ved kvote 2 bliver du vurderet på et andet adgangsgrundlag end karaktergennemsnittet fra gymnasiet. 

Adgangskravene og udvælgelseskriterierne kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse, og det er derfor vigtigt, at du grundigt undersøger, hvad der kræves på de uddannelser, du vil søge ind på. 

Hos UCN har vi følgende uddannelsesniveauer:

  • Professionsbacheloruddannelse
  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Top-up-uddannelse
  • Erhvervsuddannelse

Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelserne har normalt en varighed på tre til fire år, inklusive minimum et halvt års praktik og har som regel et omfang på 210 ECTS.

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelserne er 2-2½-årige videregående uddannelser og har et omfang af 120-150 ECTS inklusiv praktik.

Overbygninger (professionsbachelor)

En overbygning (en top-up) er en 1½-årig overbygning (90 ECTS) på en erhvervsakademiuddannelse, og med en overbygning bliver du professionsbachelor. UCN udbyder en række overbygningsuddannelser, og det fremgår af de enkelte uddannelsessider hvilke erhvervsakademiuddannelse der giver adgang.

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er faglig og praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i lønnet praktik.