Gå til hoved indhold

Ønsker du at tage en uddannelse på UCN samtidig med, at du dyrker sport på eliteniveau? Så kan vores studievejledere hjælpe dig med at planlægge din uddannelse, så det kan lade sig gøre.

Få hjælp ved Nordjysk Elitesport

Nordjysk Elitesport er UCN's lokale tilbud til dig, som er elitesportsudøver/-træner, og som har et ønske om at tage en uddannelse, samtidig med at du udøver din sport på højt niveau - eller træner for at nå derop.

Nordjysk Elitesport og vejlederne på UCN yder professionel rådgivning om blandt andet valg af studieretning, studiestart og deltagelse i gruppearbejde, fleksible studieforløb, flytning af eksamener, online eksamen, dispensationer mv.

Nordjysk Elitesport har desuden en buddyordning, hvor der - til de udøvere der har svært ved at give et rimeligt fremmøde – kan tilknyttes en buddy på studiet, der tager og deler noter fra forelæsningerne.

Læs mere og meld dig ind i Nordjysk Elitesport.

UCN samarbejder om støtte til elitesportsfolk

Nordjysk elitesport er etableret i 2008 af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med UCN, Elitesport Aalborg og AaB. Ordningen drives til dagligt af elitesportskoordinatorerne Rasmus Haagensen og Jesper Thorup, som er dine personlige sparringspartnere og rådgivere gennem uddannelsesforløbet.

Rasmus har studeret på Aalborg Universitet og har desuden en baggrund i elitesporten, hvorfor han selv har oplevet udfordringen i at skulle kombinere sportskarriere med en uddannelse. Jesper har studeret på både Aalborg Universitet og UCN og har indgående kendskab til begge uddannelsesinstitutioner.

Med Nordjysk Elitesport vil vi sikre, at elitesportsudøvere ikke behøver at vælge mellem at dyrke deres sport og at tage en videregående uddannelse. Det mener vi er til gavn både for den enkelte udøver og for samfundet generelt.

Kontakt

Rasmus Haagensen

Elitesportskoordinator

Jesper Thorup

Elitesportskoordinator