Afgørelser om merit

Hvad betyder merit?

Merit betyder, at ansøger bliver fritaget for dele af en uddannelse ved godskrivning af anden dansk eller udenlandsk uddannelse. Merit betyder fritagelse af allerede erhvervede kvalifikationer fra én formel uddannelse som led i gennemførelse af en anden formel uddannelse. Når en ansøger får merit, bliver vedkommende fritaget for dele af uddannelsen i form af prøver og/eller undervisningsforløb. Dermed kan tilegnet relevant erhvervserfaring også give anledning til at søge om merit for fx praktikforløb.

Overblik over meritafgørelser på UCN's grunduddannelser

2014

I 2014 sagsbehandlede UCN 1.953 ansøgere med tidligere beståede eller gennemførte uddannelseselementer og/eller studierelevant beskæftigelse. 634 af disse ansøgere blev optaget – 42 fik tildelt merit på baggrund af beståede/gennemførte teoretiske uddannelseselementer og 2 på baggrund af relevant erhvervserfaring. I alt blev der bevilget merit til 6,94 % af de 634 optagne ansøgere, som havde ansøgt merit.

2015

I 2015 sagsbehandlede UCN 2.172 ansøgere med tidligere beståede eller gennemførte uddannelseselementer og/eller studierelevant beskæftigelse. 660 af disse ansøgere blev optaget – 41 fik tildelt merit på baggrund af beståede/gennemførte teoretiske uddannelseselementer og 1 på baggrund af relevant erhvervserfaring. I alt blev der bevilget merit til 6,36 % af de 660 optagne ansøgere, som havde ansøgt merit.

2016

I 2016 sagsbehandlede UCN 2333 ansøgere med tidligere beståede eller gennemførte uddannelseselementer og/eller studierelevant beskæftigelse. 688 af disse ansøgere blev optaget – 24 fik tildelt merit på baggrund af beståede/gennemførte teoretiske uddannelseselementer og 1 på baggrund af relevant erhvervserfaring. I alt blev der bevilget merit til 3,63% af de 688 optagne ansøgere, som havde ansøgt merit.

Afgørelser

Antal ansøgere, som har krydset af på deres ansøgning, at de tidligere har bestået eller gennemført elementer på en videregående uddannelse (eller beskæftigelse)
2014: 1953
2015: 2172
2016:  2333
Antal optagne studerende med tidligere beståede eller gennemførte elementer på en videregående uddannelse eller relevant beskæftigelse
2014: 634
2015: 660
2016: 688
Antal optagne, som har fået merit for gennemførte/-beståede, teoretiske uddannelseselementer
2014: 42
2015: 41
2016: 24
Antal optagne, som har fået merit for erhvervserfaring
2014: 2
2015: 1
2016: 1
Antal optagne studerende, som har fået merit i alt
2014: 44
2015: 42
2016: 25
Procent andel af optagne, som har fået merit
2014: 6,94 %
2015: 6,36 %
2016: 3.63%