Gå til hoved indhold

En motivationsbeskrivelse indgår ofte som et udvælgelseskriterium under kvote 2. Formålet med motivationsbeskrivelsen er at synliggøre, hvorfor du gerne vil læse på den pågældende uddannelse og hvilke tanker du gør dig ift. uddannelsen.

Motivationsbeskrivelsen bruges som dokumentation i kvote 2 og indgår i den samlede vurdering af din ansøgning.

Gode råd til din motivationsbeskrivelse

UCN anbefaler dig at bruge nedenstående hjælpespørgsmål, når du laver en motivationsbeskrivelse. I skabelonen bliver der bl.a. spurgt til dine kompetencer, hvilket dækker over fx arbejde, kurser, uddannelse, fritidsinteresser, projektdeltagelse mm. samt hvordan du bruger disse kvalifikationer, når du fx løser en opgave. Vælg gerne de kompetencer ud, som kan have særlig betydning for dit valg af uddannelse:

  1. Hvorfor vil du gerne læse på den pågældende uddannelse? Hvor har du din interesse fra?
  2. Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. uddannelsen, og hvorfor er netop disse kompetencer særlig relevante?
  3. Hvad kender du til uddannelsen – og hvor har du din viden fra?
  4. Hvilke overvejelser har du gjort dig om, hvordan du gerne vil bruge din uddannelse?
  5. Dato og underskrift

Upload motivationsbeskrivelsen sammen med din ansøgning

Motivationsbeskrivelsen uploades sammen med ansøgningen om optagelse i kvote 2 på optagelse.dk. Beskrivelsen må max. fylde 1 side eksklusiv eventuelle bilag.