Gå til hoved indhold

I motivationsbeskrivelsen skal du begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen. Beskrivelsen skal vise, hvad du vil med uddannelsen fremadrettet og din motivation for at studere, hvad brænder du for.

Retningslinjer

Beskrivelsen er individuel, og der er ingen rigtig eller forkert beskrivelse. Det anbefales dog, at du følger nedenstående retningslinjer vedrørende omfang samt nedenstående gode råd om omfang og til hvad din beskrivelse bør indeholde.

 • Den må fylde 1-2 sider
 • Den skal skrives på dansk, norsk eller engelsk
 • Den skal være målrettet uddannelsen

De kompetencer som du vælger at fremhæve i din motivationsbeskrivelsen skal selvfølgelig stemme overens med din yderligere fremsendte dokumentation.

Gode råd til strukturen 

Når du skal beskrive din motivation og studieegnethed, kan du med fordel tage udgangspunkt i nedenstående:

 • Det er uddannelsen og din faglige motivation der skal være i centrum.
 • Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer samt reflektere over relevansen af disse i forhold til uddannelsen
 • Du skal reflektere over og beskrive, hvad du vil med uddannelsen fremadrettet.
 • Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis den uddannelse. Dvs. hvorfor uddannelsen er fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
 • Du skal beskrive, hvilke tidligere studie- og erhvervserfaringer du mener der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen samt hvordan og hvor de er erfaret (tag eventuelt udgangspunkt i dit CV)
 • Argumentér for dit studiepotentiale og her særligt det at du skal læse et studie der foregår som e-læring.
 • Du skal derudover vise kendskab til uddannelsen. Dvs. at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen handler om samt dens indhold og struktur.
 • Beskriv endvidere hvad du kan bidrage med i et gruppearbejde, hvad er dine styrker og svagheder.

Udvælgelsen

Udvælgelsen foretages med udgangspunkt i målene for de konkrete fag og moduler i uddannelsen og en samlet individuel vurdering af den enkelte ansøger og dennes indsendte dokumentation for adgangsgrundlag, erfaring samt motivationsbeskrivelse.