Overflytning 

Her kan du blive klogere på reglerne for overflytning


Overflytning gennem optagelse eller indskrivning

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse på UCN, hvis du går på den tilsvarende uddannelse på en anden uddannelsesinstitution/et andet uddannelsessted.

Hvis du endnu ikke har bestået uddannelsens første år, som den er tilrettelagt på UCN, skal du ansøge om overflytning gennem optagelsesportalen www.optagelse.dk. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen herunder eventuelle karakterkrav.

Har du bestået første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt på UCN, skal du søge om overflytning gennem indskrivning. Hvis du er pædagogstuderende, skal du dog have afsluttet grundfagligheden. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen herunder eventuelle karakterkrav, og der skal være en ledig studieplads på uddannelsen

Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Brugte prøveforsøg overføres til den nye optagelse/indskrivning.

Det fremgår af uddannelsens bekendtgørelse, hvornår en uddannelse senest skal være afsluttet. Du skal kunne afslutte uddannelsen indenfor uddannelsens seneste afslutningstidspunkt, som beregnes fra det tidspunkt, hvor du første gang blev optaget på uddannelsen.

Hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser, tildeles pladserne efter en helhedsvurdering af følgende udvælgelseskriterier:

  • Ansøgers opnåede resultater/karakterer i den ansøgte uddannelse
  • Ansøgers motivation for at ønske overflytning.

Kopi af din studiejournal og motivationsbeskrivelse skal derfor være vedlagt din ansøgning.

Dokumentation

Du skal vedlægge dokumentation for, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen.

Kopi af din studiejournal skal være vedlagt din ansøgning.

Du skal oplyse om og medsende dokumentation for erhvervserfaring og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere uddannelsesniveau.

Samtykke til indhentning af oplysninger

Vi anmoder dig om at give samtykke til, at UCN må indhente oplysninger om beståede fag, antal brugte prøveforsøg i ikke-beståede fag, udtalelser fra tidligere gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperiode og anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Såfremt du ikke giver samtykke hertil, medfører dette at UCN afviser din ansøgning om overflytning.

Sådan søger du - ansøgningsfrist

Hvis du endnu ikke har bestået uddannelsens første år, skal din ansøgning om overflytning indgives gennem optagelsesportalen www.optagelse.dk. Se filmen om optagelse på videregående uddannelse og bliv klogere på processen for ansøgning og optagelse. Ansøgningsfristen i kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00, og ansøgningsfristen i kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du har bestået første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt på UCN, skal du downloade og udfylde ansøgningsskema for overflytning og genindskrivning (PDF). Før du udfylder skemaet, skal du sikre dig, at filen er gemt på din computer og ikke bare åbnet i din browser. Du risikerer, at den indtastede data går tabt. Gem derfor først filen på f.eks. skrivebordet, udfyld og gem igen

Log på e-boks og følg denne vejledning for at sende sikker post via e-boks (PDF) og send os din ansøgning

Husk også at vedhæfte relevant dokumentation – se ovenfor.

Overflytning sker som hovedregel til semesterstart, og vi skal derfor have modtaget din ansøgning senest den 15. april med studiestart i det kommende efterår - eller senest den 1. november med studiestart i det kommende forår.

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 4 uger før semester-/studiestart.​