Overflytning og genindskrivning

Du kan søge om genindskrivning hvis du i en periode har været udmeldt fra en uddannelse eller om overflytning, hvis du går på en tilsvarende uddannelse 

Du kan søge om at bliver overflyttet til en uddannelse, hvis du går på en tilsvarende uddannelse et andet sted i landet. Hvis du i en periode har været udmeldt fra en uddannelse, kan du søge om genindskrivning, og hvis du har relevante kvalifikationer fra tidligere uddannelser, kan du søge merit.

Indskrivning sker som hovedregel til semesterstart, og vi skal derfor have modtaget din ansøgning senest den 15. april med studiestart i det kommende efterår - eller til den 1. november med studiestart i det kommende forår.

Du kan tidligst blive overflyttet eller genindskrevet, når du har bestået første studieår. Det er desuden en forudsætning, at der er plads på den uddannelse, du søger ind på.

Læs mere om regler for genindskrivning (PDF).

Dokumentation
  • Du skal altid vedlægge dokumentation for dit adgangsgrundlag (den adgangsgivende eksamen).
  • Ved ansøgning om overflytning skal du altid vedlægge din studiejournal.
  • Hvis du søger merit på baggrund af tidligere gennemførte uddannelseselementer eller lignende, skal du medsende dokumentation herfor.
  • Hvis du ønsker genindskrivning, og din udmeldelse skyldes manglende studieaktivitet og/eller opbrugte eksamensforsøg, skal du dokumentere og sandsynliggøre at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentlig forbedrede.
  • Hvis du har opbrugt dine prøveforsøg, skal du medsende en ansøgning om dispensation.
  • Hvis du er pædagogstuderende, skal du som udgangspunkt have afsluttet grundfagligheden

UCN kan om nødvendigt rette henvendelse til den udstedende uddannelsesinstitution for verificering af fremsendte dokumentation.

Sådan søger du

Udfyld ansøgningsskema for overflytning og genindskrivning (PDF), vedhæft din studiejournal samt anden relevant dokumentation og send det til den e-mail-adresse, der er tilknyttet dit ønskede uddannelsesområde:

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 4 uger før semester-/studiestart.