Overflytning og genindskrivning

Du kan søge om genindskrivning hvis du i en periode har været udmeldt fra en uddannelse eller om overflytning, hvis du går på en tilsvarende uddannelse 

Du kan søge om at bliver overflyttet til en uddannelse, hvis du går på en tilsvarende uddannelse et andet sted i landet. Hvis du i en periode har været udmeldt fra en uddannelse, kan du søge om genindskrivning, og hvis du har relevante kvalifikationer fra tidligere uddannelser, kan du søge merit.

Indskrivning sker som hovedregel til semesterstart, og vi skal derfor have modtaget din ansøgning senest den 15. april med studiestart i det kommende efterår - eller til den 1. november med studiestart i det kommende forår.

Du kan tidligst blive overflyttet eller genindskrevet, når du har bestået første studieår. Det er desuden en forudsætning, at der er plads på den uddannelse, du søger ind på. Hvis du søger om genindskrivning, skal du opfylde adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på.

Læs mere om regler for genindskrivning (PDF).

Dokumentation
  • Du skal altid vedlægge dokumentation for dit adgangsgrundlag (den adgangsgivende eksamen).
  • Ved ansøgning om overflytning skal du altid vedlægge din studiejournal.
  • Hvis du søger merit på baggrund af tidligere gennemførte uddannelseselementer eller lignende, skal du medsende dokumentation herfor.
  • Hvis du ønsker genindskrivning, og din udmeldelse skyldes manglende studieaktivitet og/eller opbrugte eksamensforsøg, skal du dokumentere og sandsynliggøre at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentlig forbedrede.
  • Hvis du har opbrugt dine prøveforsøg, skal du medsende en ansøgning om dispensation.
  • Hvis du er pædagogstuderende, skal du som udgangspunkt have afsluttet grundfagligheden

Samtykke til indhenting af oplysninger

Under ansøgningen bedes du give samtykke til at UCN må indhente oplysninger om beståede fag, antal brugte prøveforsøg i ikke-beståede fag, udtalelser fra tidligere gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperiode og anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Såfremt der ikke gives samtykke, medfører dette at UCN afviser ansøgningen.

Sådan søger du
  1. Udfyld ansøgningsskema for overflytning og genindskrivning (PDF),
  2. Log på e-boks og følg denne vejledning for at sende sikker post via e-boks (PDF) og send os din ansøgning
  3. Husk også at vedhæfte din studiejournal samt anden relevant dokumentation

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 4 uger før semester-/studiestart.