Overflytning og genindskrivning

Du kan søge om genindskrivning hvis du i en periode har været udmeldt fra en uddannelse eller om overflytning, hvis du går på den tilsvarende uddannelse på en anden uddannelsesinstitution/et andet uddannelsessted. 

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse på UCN, hvis du går på den tilsvarende uddannelse på en anden uddannelsesinstitution/et andet uddannelsessted. Du skal have bestået første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt på UCN, og du skal opfylde eventuelle karakterkrav. Overflytning er kun muligt, hvis UCN har ledig plads på uddannelsen.

Hvis du i en periode har været udmeldt fra en uddannelse, kan du søge om genindskrivning på uddannelsen. Du skal have bestået første studieår af uddannelsen, som den nu er tilrettelagt på UCN, og du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen – herunder eventuelle karakterkrav. Genindskrivning er kun muligt, hvis UCN har ledig plads på uddannelsen. 

Hvis du ikke har bestået første studieår af uddannelsen, som den nu er tilrettelagt på UCN, skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk.

Du skal oplyse om erhvervserfaring og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere uddannelsesniveau. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Indskrivning sker som hovedregel til semesterstart, og vi skal derfor have modtaget din ansøgning senest den 15. april med studiestart i det kommende efterår - eller senest den 1. november med studiestart i det kommende forår.

Dokumentation
 • Du skal altid vedlægge dokumentation for dit adgangsgrundlag (den adgangsgivende eksamen).
 • Ved ansøgning om overflytning skal du altid vedlægge din studiejournal.
 • Du skal oplyse om og medsende dokumentation for erhvervserfaring og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere uddannelsesniveau.
 • Hvis du ønsker genindskrivning, og du tidligere kunne være blevet meldt ud eller er blevet meldt ud på grund af manglende bestået studiestartsprøve, manglende deltagelse i- eller bestået førsteårsprøve, opbrugte prøveforsøg, manglende opfyldelse af studieaktivitetskrav, eller fordi du ikke kunne afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, skal du vedlægge en redegørelse om muligt med tilhørende dokumentation, hvori du skal sandsynliggøre, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentlig forbedrede.
 • Hvis du er pædagogstuderende, skal du som udgangspunkt have afsluttet grundfagligheden

Samtykke til indhentning af oplysninger

Under ansøgningen bedes du give samtykke til at UCN må indhente oplysninger om beståede fag, antal brugte prøveforsøg i ikke-beståede fag, udtalelser fra tidligere gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperiode og anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Såfremt der ikke gives samtykke, medfører dette at UCN afviser ansøgningen.

Sådan søger du
 1. Download og udfyld ansøgningsskema for overflytning og genindskrivning (PDF). Før du udfylder skemaet, skal du sikre dig, at filen er gemt på din computer og ikke bare åbnet i din browser. Du risikerer, at den indtastede data går tabt. Gem derfor først filen på f.eks. skrivebordet, udfyld og gem igen
   
 2. Log på e-boks og følg denne vejledning for at sende sikker post via e-boks (PDF) og send os din ansøgning
   
 3. Husk også at vedhæfte din studiejournal samt anden relevant dokumentation

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 4 uger før semester-/studiestart.