Sådan søger du ind

Før du kan søge ind, skal du sikre dig, at du opfylder de adgangskrav, der gælder for uddannelsen.

På alle vores uddannelser er der generelle adgangskrav, som du skal opfylde, før du kan komme i betragtning til en studieplads. Derudover vil der på nogle uddannelser også være specifikke adgangskrav, og her på siden kan du blive klogere på, hvad det indebærer.

I kvote 2 findes der desuden nogle udvælgelseskriterier, som vi anvender i helhedsvurderingen af din ansøgning. Optagelse i kvote 2 er ikke betinget af, at du opfylder samtlige udvælgelseskriterier. De anvendes i særlig grad på uddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning – det vil sige på uddannelser, hvor der er flere ansøgere end studiepladser.

OBS: Søger du ind på en overbygnings- eller merituddannelse, kan du læse mere om, hvordan du søger ind her.

Søg elektronisk

Når du er klar til at søge ind, skal du ansøge elektronisk via optagelse.dk. Du kan søge fra d. 1. februar, og du kan læse mere om ansøgningsfrister her. Alle ansøgere får svar på deres ansøgning den 28. juli - uanset om de er optaget eller afvist.

Tilbydes du en studieplads ved UCN vil du modtage en besked i optagelsesportalen.  Ved UCN benytter vi optagelsesportalen til at kommunikere med dig, efter du har sendt din digitale ansøgning via optagelse.dk, og derfor er det vigtigt at du holder øje med portalen i hele ansøgningsperioden. Du vil efter at have afsendt ansøgning modtage en mail med instruktioner om, hvordan du opretter dig på portalen.

Tilbydes du ikke en studieplads via KOT (Den Koordinerede Tilmelding), udsendes afslag til din E-boks.

Hvis du er i tvivl om elektronisk ansøgningsprocedure med eller uden personnummer, kan du læse en vejledning til ansøgere med dansk CPR-nummer eller en vejledning til ansøgere uden CPR-nummer.

Generelle adgangskrav

Generelle adgangskrav er den grundlæggende baggrund som kræves, for at du er berettiget til at søge om optagelse på en videregående uddannelse. Det kan fx være en gymnasial eksamen, en udenlandsk eksamen, en relevant erhvervsuddannelse, fagpakke af gymnasiale enkeltfag eller kompetencer som kan sidstilles her med via en individuel kompetencevurdering (IKV).

Før du søger, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i adgangskravene og vilkårene for optagelse på den eller de uddannelser, du vil søge ind på.

Specifikke adgangskrav og sprogkrav

Specifikke adgangskrav er krav, som ligger ud over de generelle adgangskrav. Det vil typisk være krav om bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer, som skal være bestået.

De specifikke adgangskrav kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse, og derfor er det vigtigt, at du tjekker hvilke krav, der er, på den enkelte uddannelses side eller på oversigten over adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Vær opmærksom på, at der også kan være sprogkrav til de enkelte uddannelser.

Suppleringskurser

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil søge ind på, kan du undersøge, om det er muligt at tage suppleringskurser. Gymnasial Supplering (GS) er for dig, som skal have suppleret din gymnasiale eksamen med ekstra fag eller højere niveauer.

Suppleringen kan foregå fx som almindelige HF-enkeltfag eller gennem særligt tilrettelagte komprimerede suppleringsforløb. Du kan læse mere på GSdanmark.dk .

Vær opmærksom på at der i nogle tilfælde kan være mulighed for at søge om betinget optag, hvis du tager suppleringskurser henover sommerferien.