Adgangskrav og udvælgelseskriterier

For at komme ind på en videregående uddannelse skal du opfylde nogle adgangskrav.

Når du søger ind på UCN, skal du opfylde specifikke adgangskrav. Alle adgangskrav til videregående uddannelser er beskrevet i adgangsbekendtgørelsen. Ved kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af en adgangsgivende gymnasial eksamen.

Optagelse via kvote 2 involverer opfyldelse af bestemte udvælgelseskriterier, som vi anvender i helhedsvurderingen af din ansøgning. Det vil sige at optagelse i kvote 2 er ikke betinget af, at du opfylder samtlige udvælgelseskriterier, de anvendes i særlig grad på uddannelser hvor der er adgangsbegrænsning – det vil sige på uddannelser, hvor der er flere ansøgere end studiepladser.

Hvis du vil vide mere, kan du her danne dig et overblik over adgangskrav og udvælgelseskriterier på UCN's uddannelser.

Administrationsbachelor (professionsbacheloruddannelse)

Anden betegnelse

Offentlig administration.

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via erhvervsuddannelse

Kontoruddannelse med specialer.

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2, end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Relevant erhvervserfaring 
 • Højniveau i matematik eller økonomifag 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Relevante uddannelser, dele af uddannelser eller kurser 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber (fag på gymnasialt niveau) 
 • Din personlige begrundelse for at vælge administrationsbacheloruddannelsen

Studiepladser

 • Frit optag

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve administrationsbacheloruddannelsen ved UCN eller om optagelse på administrationsbachelor.

Automationsteknolog (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • elektriker (med specialer)
 • elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • procesoperatør (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Ingen specifikke adgangskrav.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Studierelevant arbejde 
 • Anden arbejdserfaring 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 
 • Din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som automationsteknologuddannelsen

Studiepladser

 • September 2017: der udbydes 20 studiepladser på den danske linje og 20 studiepladser på den internationale linje på automationsteknologuddannelsen.

Vi forbeholder os retten til at oprette et samlæst internationalt hold, såfremt et udelukkende dansk hold ikke kan oprettes.

Bemærk: Denne uddannelse udbydes også på engelsk. Vær opmærksom på de særlige sprogkrav.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve automationsteknologuddannelsen ved UCN eller om optagelse på automationsteknolog.

Byggetekniker (erhvervsakademiuddannelse)

Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion - se denne.

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 85 studiepladser på den danske linje og 35 studiepladser på den internationale linje (byggetekniker/bygningskonstruktør).
 • Studiestart februar 2018: der udbydes i alt 35 studiepladser på den danske linje (byggetekniker/bygningskonstruktør).

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve byggeteknikeruddannelsen ved UCN eller om optagelse på byggetekniker.

Bygningskonstruktør (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Anlægsstruktør
 • Brolægger
 • Bygningsstruktør
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Maskinsnedker (trin 2)
 • Murer (trin 2)
 • Snedker (med specialer)
 • Teknisk designer
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • Vvs-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Ingen specifikke adgangskrav.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Dokumenteret erhvervserfaring 
 • Yderligere skolekundskaber (Gymnasiale enkeltfag)
 • Din personlige begrundelse for at vælge bygningskonstruktøruddannelsen
 • Studie eller arbejde i udlandet
 • Relevante kurser

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 85 studiepladser på den danske linje og 35 studiepladser på den internationale linje (byggetekniker/bygningskonstruktør).
 • Studiestart februar 2018: der udbydes i alt 35 studiepladser (byggetekniker/bygningskonstruktør).

Bemærk: Denne uddannelse udbydes desuden på engelsk. Vær opmærksom på de særlige sprogkrav.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve bygningskonstruktøruddannelsen på UCN eller om optagelse på bygningskonstruktør.

Datamatiker (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2.

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • studierelevant erhvervserfaring 
 • anden erhvervserfaring 
 • studie eller arbejde i udlandet 
 • relevante tidligere uddannelser, dele af uddannelse, kurser 
 • engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • yderligere skolekundskaber 
 • din personlige begrundelse for at vælge datamatikeruddannelsen
 • deltagelse i optagelsessamtale

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 61 studiepladser på den danske linje og 48 studiepladser på den internationale linje
 • Studiestart februar 2018: der udbydes i alt 25 studiepladser

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere kan du læse om selve datamatikeruddannelsen på UCN eller om optagelse på datamatiker.

Digital konceptudvikling (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Designteknolog
 • Multimediedesigner
 • Datamatiker
 • E-designer

Optagelsesprøve

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene indstilles til en optagelsesprøve. 

Der afholdes 24 timers optagelsesprøve onsdag den 5. april 2017 klokken 12:00.

Prøven skal teste niveauet for ansøgerens viden om teknologi, kommunikation, design og forretningsforståelse. Desuden vil prøven teste ansøgerens evne til at tænke konceptuelt.  

Optagelsesprøven sendes til dig via UCN’s optagelsesportal. Der gives 24 timer til besvarelsen, og prøven skal bestås.

Ugen inden optagelsesprøven sender vi informationsmail via UCN’s optagelsesportal med yderligere informationer om prøven.

Husk løbende at holde dig opdateret på UCN’s optagelsesportal.

Udvælgelseskriterier 

Er der flere ansøgere, der kan optages ud fra besvarelsen af optagelsesprøven, end der er pladser til, lægger vi vægt på følgende kriterium:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende uddannelse til og med praktikprøven

samt

 • Individuel vurdering af realkompetencer med afsæt i en optagelsesprøve. Optagelsesprøven vurderes ud fra de minimumskrav, der er informeret om i prøvebeskrivelsen.

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der er 42 studiepladser på den danske linje og 26 studiepladser på den internationale linje på uddannelsen

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen digital konceptudvikling.

El-installatør (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via anden erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (ikke i prioriteret rækkefølge): 

 • studierelevant arbejde 
 • anden arbejdserfaring 
 • studie eller arbejde i udlandet 
 • engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 
 • motivationsbeskrivelse

Studiepladser

Studiestart februar 2017:

 • Der er i alt 30 studiepladser på uddannelsen til el-installatør.
 • Der udbydes samtidigt et e-læringsforløb på uddannelsen med forventeligt 30 studiepladser.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til el-installatør eller om optagelse på el-installatør.

Energimanagement (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Automationsteknolog
 • El-installatør
 • Energiteknolog
 • Vvs-installatør

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Gennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse - den afsluttende eksamen medtages ikke med i beregningen af gennemsnittet
 • Ansøgerens tidligere studierelevante erfaring samt
 • En personlig samtale, hvorunder for ansøgerens motivation og studieegnethed afdækkes

Der afholdes individuelle samtaler som led i optagelsesproceduren. Sammen med ansøgningen sendes en motivationsbeskrivelse, som vil danne udgangspunkt for den personlige samtale, hvorunder din motivation og studieegnethed afdækkes.

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes i alt 25 studiepladser
 • Studiestart februar 2018 (e-læring): der udbydes i alt 25 studiepladser

Læs mere om adgangskrav på energimanagementuddannelsen

Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Murer (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Smedeuddannelsen (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • Vvs-energi (med specialer)
 • Vvs-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Ingen specifikke adgangskrav.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2, end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • studierelevant arbejde 
 • anden arbejdserfaring 
 • studie eller arbejde i udlandet 
 • engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • yderligere skolekundskaber (f.eks. HF-fag) 
 • din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 20 studiepladser på den danske linje og 20 studiepladser på den internationale linje på uddannelsen.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til energiteknolog eller om optagelse på energiteknologuddannelsen.

Ergoterapeut (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via erhvervsuddannelse

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2).

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og naturfag C.

Anden adgang

4 gymnasiale enkeltfag.

Specifikke adgangskrav: 9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:

 1. Dansk A og engelsk B
 2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B
 3. Samfundsfag C eller psykologi C

Udvælgelseskriterier

 • Optagelsessamtale, hvor du har mulighed for at uddybe, hvad der motiverer dig til at søge ind på uddannelsen, samt hvordan dine aktiviteter og personlige kvalifikationer er relevante for studiet.
 • Erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren.
 • Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag.
 • Færdigheder inden for relevante fag, såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi.
 • Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder.
 • Erfaringer med at tilegne dig teoretisk viden inden for de seneste år.
 • Anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv.
 • Højskoleophold, som udgangspunkt på mindst 16 uger og på fuld tid.

Studiepladser

 • Der er 84 studiepladser på ergoterapeutuddannelsen.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til ergoterapeut eller om optagelse på ergoterapeutuddannelsen.

Financial controller (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2, end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Relevant erhvervserfaring
 • Højniveau i matematik eller økonomifag
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Relevante kurser 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber (fag på gymnasialt niveau)
 • Din personlige begrundelse for at vælge financial controlleruddannelsen
 • Kontoruddannelse med speciale: Økonomi (Gældende for optag 2016)
 • Kontoruddannelse med speciale: Revision (Gældende for optag 2016)

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes i alt 80 studiepladser på uddannelsen

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til financial controller eller om optagelse på financial controller-uddannelsen.

Finansbachelor (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Finansuddannelsen (trin 2)
 • Kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2, end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Relevant erhvervserfaring
 • Højniveau i matematik eller økonomifag
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Relevante kurser 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber (fag på gymnasialt niveau)
 • Din personlige begrundelse for at vælge finansøkonomuddannelsen
 • Kontoruddannelse med speciale: Økonomi (Gældende for optag 2016)
 • Kontoruddannelse med speciale: Revision (Gældende for optag 2016)

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes i alt 140 studiepladser på uddannelsen

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til finansbachelor eller om optagelse på finansbacheloruddannelsen.

Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Relevant erhvervserfaring
 • Højniveau i matematik eller økonomifag
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Relevante kurser 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber - (fag på gymnasialt niveau)
 • Din personlige begrundelse for at vælge finansøkonomuddannelsen
 • Kontoruddannelse med speciale: Økonomi (Gældende for optag 2016)
 • Kontoruddannelse med speciale: Revision (Gældende for optag 2016)

Studiepladser

Studiestart september 2017: der udbydes følgende antal studiepladser

 • Aalborg: 130 på danske linje + 40 på international linje
 • Thisted: 30 (danske linje)

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til finansøkonom eller om optagelse på finansøkonomuddannelsen.

Fysioterapeut (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller natur

Udvælgelseskriterier

 • Eksamensgennemsnittet i din gymnasiale uddannelse.
 • Motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Aktiviteter såsom erhvervserfaring, højskoleophold og udlandsophold 

Studiepladser

 • Der er 150 studiepladser på fysioterapeutuddannelsen.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til fysioterapeut eller om optagelse på fysioterapeutuddannelsen.

Grafisk designteknolog (erhvervsakademiuddannelse)

Kvote 2 - Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav: 

En gymnasial eksamen (se definition af gymnasial eksamen). Derudover skal du opfylde uddannelsens specifikke fagkrav som er: engelsk C og matematik C. Disse fag skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Én af følgende erhvervsuddannelser og derudover opfylder fagkravet engelsk C:

 • beklædningshåndværker (med specialer)
 • boligmonteringsuddannelsen, autosadelmager
 • boligmonteringsuddannelsen, møbelpolstrer
 • detailhandelsuddannelse med specialer
 • eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
 • grafisk tekniker
 • handelsuddannelse med specialer
 • mediegrafiker (trin 2)
 • snedker (med specialer)
 • teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
 • teknisk designer
 • ædelsmed (med specialer)
 • En relevant erhvervsuddannelse og derudover opfylder fagkravene engelsk C og matematik C.
 • En godkendt udenlandsk eksamen. 
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Adgangsprøve 

Alle, der opfylder ét af ovenstående krav bliver indstillet til adgangsprøve.

På uddannelsen grafisk designteknolog afholdes der 24 timers adgangsprøve den 4. april 2017 kl. 12.00.

Adgangsprøven skal belyse dine evner inden for grafisk formgivning - din sans for former, linier, farver og din evne til at kommunikere.

Prøven sendes til dig via UCN’s optagelsesportal. Der gives 24 timer til besvarelsen, og prøven skal bestås.

Ugen inden adgangsprøven sender vi informationsmail via UCN’s optagelsesportal med yderligere informationer om adgangsprøven.

Husk løbende at holde dig opdateret på UCN’s optagelsesportal.

Motivationsbeskrivelse

Alle ansøgere skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge ind på uddannelsen.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

KRITERIER I ADGANGSPRØVEN

 • Grafisk formgivning
 • Sans for former
 • Linjer
 • Farver
 • Din evne til at kommunikere

Adgangsprøven vil præcisere det enkelte kriterium.

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du frist indtil 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der er 60 studiepladser på den danske linje og 31 på den internationale linje på uddannelsen.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til grafisk designteknolog eller om optagelse på grafisk designteknolog.

International handel og markedsføring (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Markedsføringsøkonom

Specifikke adgangskrav: Ved optagelse på uddannelsen lægges der vægt på gennemsnit på adgangsgivende eksamen, motivation og tidligere erfaring. Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale.

Udvælgelseskriterier

 • Karakterer opnået på tidligere uddannelser
 • Motiveret ansøgningsbrev
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 73 studiepladser på den danske linje og 30 studiepladser på den internationale linje.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve international handel og markedsføring eller om optagelse på international handel og markedsføringsuddannelsen.

International hospitality management (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

Udvælgelseskriterier

 • Karakter opnået i økonomi samt afsluttende eksamensopgave
 • Personlig samtale, hvori motivation og studieegnethed afdækkes
 • Motiveret ansøgningsbrev
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 30 studiepladser på den danske linje og 30 studiepladser på den internationale linje.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen indenfor international hospitality management eller om optagelse på international hospitality management-uddannelsen.

It-teknolog (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Ingen specifikke adgangskrav.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Studierelevant erhvervserfaring 
 • Anden erhvervserfaring 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Relevante tidligere uddannelser, dele af uddannelse, kurser 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber 
 • Din personlige begrundelse for at vælge it-teknologuddannelsen

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der er 30 studiepladser på den danske linje og 12 studiepladser på den internationale linje.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til it-teknolog eller om optagelse på it-teknologuddannelsen.

Jordemoder (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Dansk C og kemi C og naturfag C og engelsk D

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Uddannelsen skal være af mindst 2½ års varighed.

Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C.

Udvælgelseskriterier

For ansøgere med en gymnasial eksamen med bestået kemi C eller bioteknologi A:

 • Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Eksamensgennemsnit i den gymnasiale eksamen
 • Motivationsbeskrivelse
 • Engelsk B, samfundsfag C, psykologi C
 • Udlandsophold eller højskoleophold af mindst 4 måneders varighed
 • Almen erhvervserfaring

For social- og sundhedsassistenter med dansk C, naturfag C, engelsk D og kemi C:

 • Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Dansk A, engelsk B, psykologi C
 • Eksamenskarakterer i de ovennævnte HF fag
 • Motivationsbeskrivelse
 • Almen erhvervserfaring

OBS: Fra optagelse 2019 skærpes adgangskravet for social- og sundhedsassistenter, således at ansøgere med Social- og Sundhedsuddannelsen, trin 2 (Social- og sundhedsassistenter) også skal have Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C eller Psykologi C samt Bioteknologi A, Biologi A eller Kemi C.

For ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed samt dansk A, engelsk B, kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C:

 • Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Eksamenskarakterer i de ovennævnte gymnasiale fag
 • Psykologi C eller samfundsfag C
 • Motivationsbeskrivelse
 • Almen erhvervserfaring 

OBS: Fra optagelse 2019 ændres adgangskravet for ansøgere med en erhvervsuddannelse til kun at omfatte erhvervsuddannelserne: Social- og sundhedsassistent, Tandklinikassistent, Veterinærsygeplejerske og Paramediciner. Herudover skærpes adgangskravet således, at ansøgere med en af de nævnte erhvervsuddannelser også skal have Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C eller Psykologi C samt Bioteknologi A, Biologi A eller Kemi C.

Studiepladser

 • Der er 64 studiepladser på jordemoderuddannelsen.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til jordemoder eller om optagelse på jordemoderuddannelsen.

Lærer (professionsbacheloruddannelse)

Du skal opfylde ét af følgende krav

 • Gymnasial eksamen med et karaktergennemsnit på 7,0 eller derover

Opfylder du ikke ovennævnte krav, skal du søge i kvote 2, hvis:

 • Dit karaktergennemsnit ligger under 7,0
 • Du færdiggør din gymnasiale eksamen samme år som du søger optagelse
 • Du har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen eller en udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit

Ansøgere i kvote 2 skal til en optagelsessamtale

Studiepladser

 • 306 i Aalborg og 160 i Hjørring.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til lærer eller om optagelse på læreruddannelsen.

Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Studierelevant arbejde 
 • Anden arbejdserfaring 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 
 • Din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som  markedsføringsøkonom

Studiepladser

Studiestart september 2017: der udbydes i alt følgende antal studiepladser

 • Aalborg: 130 på den danske linje + 40 studiepladser på den internationale linje
 • Thisted: 30 (dansk linje)

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til markedsføringsøkonom eller om optagelse på markedsføringsøkonomuddannelsen.

Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Digital media
 • Digital media uddannelsen film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2)
 • Teknisk designer

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Studierelevant arbejde 
 • Anden arbejdserfaring 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 
 • Din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen til multimediedesigner
 • Deltagelse i optagelsessamtale

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der er 54 studiepladser på den danske linje og 25 studiepladser på den internationale linje.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til multimediedesigner eller om optagelse på multimediedesigneruddannelsen.

Natur og kulturformidling (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav.

Anden indgang

Ansøgere, der efter en individuel realkompetencevurdering har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2, end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Motiveret ansøgning (Personlig og faglig begrundelse for at vælge uddannelsen) Omfang: 1-2 sider a 2.400 tegn inkl. Mellemrum
 • Karakterer i den adgangsgivende eksamen
 • Studierelevant erhvervserfaring minimum 3. mdr. sammenhængende og á minimum 30 t/uge
 • Almen erhvervserfaring minimum 3. mdr. Arbejdsperioden behøver ikke være sammenhængende
 • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold minimum 4 mdr. sammenhængende varighed.
 • Frivilligt arbejde
 • Særligt studierelevante fag og kurser f.eks. studierelevante eksaminer fra andre videregående uddannelser eller studierelevante HF-enkeltfag ud over den adgangsgivende eksamen

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 26 studiepladser på den danske linje og 20 studiepladser på den internationale linje.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen indenfor natur- og kulturformidling eller om optagelse på natur og kulturformidlingsuddannelsen.

Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Beslagsmed
 • Beslagsmedeuddannelsen
 • Cnc-tekniker (trin 2)
 • Cnc-teknikuddannelsen (trin 2)
 • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)
 • Finmekaniker (med specialer)
 • Flymekaniker
 • Industriteknikuddannelsen (med specialer)
 • Karrosseriuddannelsen
 • Køletekniker (trin 2)
 • Maskinsnedker (trin 2)
 • Lastvognsmekaniker (trin 2)
 • Mekaniker (trin 2)
 • Metalsmed (med specialer)
 • Personvognsmekaniker (trin 2)
 • Plastmager (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Skibsmekaniker (trin 2)
 • Skibsmontør (trin 2)
 • Skibstekniker (trin 2)
 • Skorstensfejer (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Smedeuddannelsen (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Støberitekniker (trin 2)
 • Teknisk designer
 • Vindmølletekniker (med specialer)
 • Værktøjsuddannelsen (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C.

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen.

Ingen specifikke adgangskrav.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Studierelevant erhvervserfaring 
 • Anden erhvervserfaring 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Relevante tidligere uddannelser, dele af uddannelse, kurser 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber 
 • Din personlige begrundelse for at vælge produktionsteknologuddannelsen

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes i alt 35 studiepladser
 • Studiestart februar 2018: der udbydes i alt 20 studiepladser

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til produktionsteknolog eller om optagelse på produktionsteknologuddannelsen.

Produktudvikling og teknisk integration (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • El-installatør (stærkstrøm)
 • Vvs-installatør
 • It-teknolog
 • Produktionsteknolog

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 20 studiepladser på den danske linje og 15 studiepladser på den internationale linje.

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Anden relevant uddannelse

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen indenfor produktudvikling og teknisk integration eller om optagelse på produktudvikling og teknisk integration.

Pædagog (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2).

Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C og engelsk D.

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Den pædagogiske assistentuddannelse (den pædagogiske grunduddannelse).

Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E.

Anden adgang

 • 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og samfundsfag C og et valgfrit fag på C-niveau

Udvælgelseskriterier

 • Studierelevant arbejde - (f.eks. pædagogmedhjælper) 
 • Anden arbejdserfaring
 • Studie eller arbejde i udlandet
 • Højskoleophold eller relevante kurser
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde
 • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag)
 • Din personlige begrundelse for at vælge pædagoguddannelsen

Studiepladser

 • 310 i Aalborg og 140 i Hjørring

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til pædagog eller om optagelse på pædagoguddannelsen.

Radiograf (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Anden adgang

 • 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag: Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Udvælgelseskriterier

 • Optagelsessamtale, hvor du har mulighed for at uddybe, hvad der motiverer dig til at søge ind på uddannelsen, samt hvordan dine aktiviteter og personlige kvalifikationer er relevante for studiet
 • Ansøgeren har erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren eller servicesektoren
 • Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag. Der vægtes kun fag, hvis fagene er 4 HF-enkeltfag.
 • Ansøgeren har færdigheder inden for relevante fag
 • Ansøgeren har erfaringer med arbejde eller studieophold i udlandet, min. 3. mdr.
 • At ansøger gerne har fagrelevante højskoleophold, min. 3 mdr. varighed.
 • Ansøger har relevant fritidsarbejde, frivillig social arbejde og foreningsarbejde.
 • Ansøger har gennemført førstehjælpskurser og andre fagrelevante kurser.
 • Ansøgeren har erfaring med at tilegne sig teoretisk viden inden for de seneste år
 • At ansøgeren har gode sociale relationer
 • Ansøgeren er it-bruger

Studiepladser

 • Der er 54 studiepladser på radiografuddannelsen

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til radiograf eller om optagelse på radiografuddannelsen.

Serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Bager (trin 2)
 • Bager og konditor (trin 2)
 • Detailhandelsuddannelsen med specialer
 • Detailslagter med specialer
 • Eventkoordinatoruddannelsen (gammel ordning: trin 2)
 • Eventkoordinator
 • Generel kontoruddannelse
 • Gastronom (med specialer)
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Konditor (trin 2)
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Receptionist
 • Tjener (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Jf. bilag 2, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • studierelevant arbejde 
 • anden arbejdserfaring 
 • studie eller arbejde i udlandet 
 • engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • yderligere gymnasiale fag 
 • din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som serviceøkonom

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 170 studiepladser på den danske linje og 120 på den internationale linje.

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til serviceøkonom eller om optagelse på serviceøkonomuddannelsen.

Softwareudvikling (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Datamatiker

Ingen specifikke adgangskrav

UDVÆLGELSESKRITERIER

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Karakterer fra adgangsgivende eksamen (datamatiker):
  • Gennemsnit af Programmeringsprøve, Systemudviklingsprøve, Specialiseringsprøve
 • Ansøgerens tidligere studierelevante erfaring

Studiepladser

 • Studiestart februar 2017: der er 15 studiepladser på den danske linje og 15 studiepladser på den internationale linje

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen indenfor softwareudvikling eller om optagelse på softwareudviklingsuddannelsen.

Sport management (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom

Ingen specifikke adgangskrav

Udvælgelseskriterier

 • Karakter opnået i økonomi samt afsluttende eksamensopgave
 • Motiveret ansøgningsbrev
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes i alt 56 studiepladser på den danske linje og 38 på den internationale linje

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen indenfor sport management eller om optagelse på sport managementuddannelsen.

Sygeplejerske (professionsbacheloruddannelse)

Adgang via gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse

 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Dansk C og naturfag C og engelsk D

Anden adgang

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav: 9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:

 1. Dansk A og engelsk B
 2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
 3. Samfundsfag C eller psykologi C

Udvælgelseskriterier

For ansøgere med en gymnasial adgangsgivende eksamen:
Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) er blevet vægtet højt.

Niveau og karakter i følgende fag er blevet vægtet:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Kemi, fysik, biologi og matematik
 • Samfundsfag og psykologi

Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse er ligeledes indgået i vurderingen.

For ansøgere med 4 hf-enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring:

 • Karakterer og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vurderes.

For ansøgere med en adgangsgivende social- og sundhedsassistent uddannelse:

 • Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen er blevet vurderet.

Andre aktiviteter, der er indgået i vurderingen af ansøgerne:

 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lignende, min. 3. mdr. varighed.
 • Andet erhvervsarbejde, min. 3. mdr. varighed.
 • Arbejde i udlandet, min. 3. mdr. varighed.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde, min. 3. mdr. varighed
 • Højskoleophold og fritidsarbejde.

Studiepladser

 • 192 i Aalborg og 131 i Hjørring.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til sygeplejerske eller om optagelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Vvs-installatør (erhvervsakademiuddannelse)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Smedeuddannelsen (med specialer)
 • Vvs-energi (med specialer)
 • Vvs-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via anden erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (ikke i prioriteret rækkefølge):

 • Studierelevant arbejde 
 • Anden arbejdserfaring 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 
 • Motivationsbeskrivelse

Studiepladser

Studiestart februar 2017:

 • Der er i alt 30 studiepladser på uddannelsen til vvs-installatør
 • Der udbydes samtidigt et e-læringsforløb på uddannelsen med forventeligt 30 studiepladser

Hvis du vil vide mere, kan du læse om selve uddannelsen til vvs-installatør eller om optagelse på vvs-installatør.

Webudvikling (professionsbacheloruddannelse, top-up)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Datamatiker
 • Multimediedesigner

Ingen specifikke adgangskrav

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen (datamatiker eller multimediedesign)
 • Ansøgers tidligere studierelevante erfaring
 • Motivationsbeskrivelse

Studiepladser

 • Studiestart september 2017: der udbydes 20 studiepladser på den danske linje og 16 studiepladser på den internationale linje

Bemærk: Vær opmærksom på de særlige sprogkrav på den internationale linje.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om webudvikling ved UCN eller om optagelse på webudviklingsuddannelsen.