Ansøgningsfrister

Se hvornår du senest skal have søgt ind på vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Du skal være opmærksom på, at der er frister for, hvornår du senest skal have søgt ind både på vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Her skelnes mellem kvote 1 og 2 ved grunduddannelser. Overbygnings- og merituddannelserne har også særlige ansøgningsfrister, som du skal være opmærksom på at overholde.

Grunduddannelser

  • 15. marts kl. 12.00: Frist for ansøgninger via kvote 2 og for ansøgning til grafisk designteknolog, hvor der er optagelsesprøve. Vær opmærksom på at alle ansøgere med internationale eller udenlandske adgangsgivende eksaminer også skal søge senest 15. marts kl. 12.00
  • 5. juli kl. 12.00: Frist for ansøgninger via kvote 1
  • 15. maj: Frist for upload af bilag på optagelse.dk, dog undtaget eksamensbeviser/enkeltfagsbeviser fra sommer 2017, hvor fristen er den 5. juli 2017

Ansøgning via optagelse.dk åbner den 1. februar. Bemærk at optagelse.dk er lukket fra 15. marts kl. 12:00 til 16. marts kl. 8:00, hvor ansøgning for kvote 1-ansøgere åbner igen.

Overbygningsuddannelser (top up)

  • 15. marts: Digital konceptudvikling, hvor der er optagelsesprøve.
  • 5. juli: Alle øvrige overbygningsuddannelser

Ansøgning til overbygningsuddannelser åbner d. 1. marts.

Meritlærer og meritpædagog

  • 2. april: Meritlærer
  • 20. maj: Meritpædagog