Kvote 2

Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere med andet adgangsgrundlag end gymnasial eksamen, for ansøgere, der gerne vil vurderes på andre kvalifikationer end eksamensgennemsnittet og for ansøgere til uddannelser med adgangsprøve

Du kan søge om optagelse gennem kvote 2, hvis du af forskellige årsager ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller du gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen (fx erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde).

Tjek den uddannelse, du er interesseret i, for at se hvad der tæller som relevante kvalifikationer eller se denne samlede oversigt over udvælgelseskriterier.

Ansøgning til UCN’s grunduddannelser gennem kvote 2 foregår elektronisk via optagelse.dk.

Husk, at ansøgning via kvote 2 er fra 1. februar – 15. marts klokken 12:00.

Ansøgere via kvote 2

Kvote 2 er relevant for følgende ansøgere:

  • Ansøgere med en afsluttet erhvervsuddannelse
  • Ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
  • Ansøgere som har en gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1, og som har andre relevante kvalifikationer
  • Ansøgere til grafisk designteknolog (grundet en adgangsprøve)
  • Ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit
  • Ansøgere, der efter en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav

Bemærk at der er særlige optagelsesregler for læreruddannelsen. Hvis du ønsker at søge om optagelse her og dit gennemsnit fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen er på under 7,0 eller du endnu ikke er bekendt med dit gennemsnit, så skal du søge igennem kvote 2 og vil efterfølgende blive kaldt til en optagelsessamtale.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Vi har fastsat nogle udvælgelseskriterier ved kvote 2, der bliver anvendt til at foretage en helhedsvurdering af ansøgerne. Hvis der er adgangsbegrænsning til uddannelsen, vil udvælgelsen af ansøgere ske ud fra en vurdering af ansøgernes kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterier.

Når du søger gennem kvote 2, skal du derfor vedlægge dokumentation til din ansøgning på optagelse.dk for de kvalifikationer, du gerne vil vurderes på. Det kan være forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvad man vægter i vurderingen af kvote 2-ansøgere, og derfor er det vigtigt, at du altid tjekker op på den enkelte uddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse, vil du som kvote 2-ansøger helt automatisk også blive vurderet i kvote 1, og du skal således kun søge én gang, selvom du gerne vil vurderes i begge kvoter.