Optagelse på overbygnings- og merituddannelser

Ansøgningsproceduren for UCN's overbygnings- og merituddannelser er forskellig fra grunduddannelserne

Optagelse for overbygningsuddannelser (også kaldet top-up-uddannelser) og merituddannelserne for lærer og pædagog foregår ikke gennem kvoter og via elektronisk ansøgning optagelse.dk ligesom optagelsen på UCN’s grunduddannelser. I stedet søger du direkte til uddannelserne via formularer her på hjemmesiden eller ved kontakt med studievejlederne på uddannelsen.

Optagelse på overbygningsuddannelser (top-up)

På overbygningsuddannelserne, også kaldet top-up-uddannelser, er der ligeledes nogle adgangskrav, som du skal opfylde for at være berettiget til at søge om optagelse.

Søger du ind på UCN's overbygninger på erhvervsakademiuddannelser (top-up) skal du benytte online ansøgningsskema til top-up-uddannelser i teknologi eller business. Disse ansøgningsskemaer er kun tilgængelige når ansøgningsperioden er åben fra den 1. februar til den 5. juli (på nær digital konceptudvikling, der har ansøgningsfrist den 15. marts), og den 1. oktober til den 15. december.

Ansøgere til overbygningsuddannelser får svar direkte fra uddannelsen.

Optagelse på merituddannelserne for lærer og pædagog

På uddannelserne til meritpædagog og meritlærer skal du opfylde nogle særlige krav ud over de adgangskrav, der er til de ordinære pædagog- og læreruddannelser. Når du vil søge ind på merituddannelserne, skal du benytte et særligt ansøgningsskema, som du kan finde under den enkelte uddannelse eller få ved studievejlederne. 

Ansøgere til merituddannelser får svar direkte fra uddannelsen.