Kvote 2

Har du brug for teknisk hjælp til kvote 2 ansøgning? 


15. marts kl. 12.00 er der ansøgningsfrist for kvote 2-ansøgning. Ansøgning til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser foregår via optagelse.dk.

Her på siden kan du finde svar på generelle spørgsmål om din kvote 2 ansøgning på UCN.


Skal jeg søge inden 15. marts kl. 12.00?

Læs mere om frister og andet i forbindelse med din ansøgning.


Hvilke adgangskrav og udvælgelseskriterier gælder for UCN's uddannelser?

Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier for UCN's uddannelser.


Hvilken dokumentation skal uploades til min kvote 2 ansøgning?

Læs mere om den dokumentation, som du skal vedhæfte din ansøgning.

Det er vigtigt, du forholder dig til hvilke bilag, der er relevante for netop den/de uddannelse(r) du søger ind på. Se under den/de aktuelle uddannelse(r), hvad der vægtes underudvælgelseskriterier.


Hvornår er fristen for at uploade dokumentationen til min ansøgning?

Frist for upload af dokumentation til din kvote 2 ansøgning på optagelse.dk er 15. april kl. 12:00, dog undtaget dokumentation for aktiviteter, der først afsluttes efter 15. marts.

Husk at påføre information herom i din kvote 2 ansøgning samt uploade dokumentation for den beståede aktivitet, så snart aktiviteten er afsluttet og allersenest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere her om frister og andet i forbindelse med din ansøgning.


Hvor og hvordan kan jeg få råd og vejledning?

uddannelsesguiden kan du læse generelt om alle uddannelser. Læs specifikt om ansøgning til kvote 2.

Har du brug for uddannelsesvejledning, kan du få generel vejledning på ug.dk (vær opmærksom på åbningstider).

optagelse.dk kan du få vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning. 

Du kan ligeledes finde en film om hvordan du søger ind eller en meget detaljeret vejledning.

For tekniske udfordringer kan supporten kontaktes.