Ledig studieplads

Her kan du se, hvilke uddannelser der har ledige pladser eller standby-pladser


Vi har ledige studiepladser og standby-pladser på flere uddannelser, og du er derfor velkommen til at sende en ansøgning. Vær opmærksom på at du skal opfylde adgangskravene på den enkelte uddannelse for at kunne søge en ledig studieplads. 

Du kan søge om ledige pladser med sommerstudiestart eller vinterstudiestart:

  • Ved sommerstudiestart er ansøgningsfristen 5. august kl. 12.00
  • Ved vinterstudiestart er ansøgningsfristen 1. december kl. 12.00

Hvis der stadig er ledige studiepladser efter ansøgningsfristerne, bliver ansøgningerne vurderet efter et først til mølle-princip. Det vil sige, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, som vi modtager dem. 

Udvælgelseskriterier

Vær opmærksom på, at der gælder en række udvælgelseskriterier for ansøgning om ledig studieplads. Udvælgelseskriterierne er ens på tværs af uddannelserne (dog undtaget læreruddannelsen).

Udvælgelseskriterierne på alle uddannelser (undtaget læreruddannelsen)

Der foretages en helhedsvurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af ansøgningen.

Udvælgelseskriterier på læreruddannelsen

Oversigt over ledige pladser på UCN
 

Her vil du kunne se en oversigt og få adgang til ansøgningsskema når UCN's ledige studiepladser bliver offentliggjort ultimo juli 2021.


 

ER DU I TVIVL?

Måske er du i tvivl om valget mellem to uddannelser? Måske ved du slet ikke, hvilken vej du skal gå? Opfylder du adgangskravene? Skal du overhovedet læse på UCN, eller skal du noget helt andet?

Uanset hvad du er i tvivl om, er der flere måder vi kan hjælpe dig med at blive afklaret i dit uddannelsesvalg. Læs mere og få hjælp til dit uddannelsesvalg.