Søg en ledig studieplads

Kom du ikke ind?
Eller fik du ikke søgt i tide?


Hvis du gerne vil starte på en uddannelse i år, er der måske en ledig plads på en af UCN's uddannelser, der er noget for dig. Vores vejledere står klar til at hjælpe dig med afklaring.


Se ledige studiepladserSe ledige standby-pladserTal med en vejlederSupport til nemStudie


Sådan søger du en ledig plads

Trin 1: Tjek adgangskravene

En ledig plads er en helt almindelig studieplads, så du skal stadig opfylde adgangskravene på den enkelte uddannelse for at kunne søge en ledig plads.

→ Vælg din ønskede uddannelse på denne liste og se adgangskravene.

Trin 2: Ansøg via optagelsesportalen nemStudie

Ansøgningsprocessen er lidt anderledes, end hvis du har prøvet at søge ind i den ordinære optagelsesrunde, hvor du skal søge via den nationale ansøgningsportal optagelse.dk. Ved ledige pladser søger du i stedet ind via optagelsesportalen nemStudie. I portalen skal du udfylde dine personlige oplysninger og uploade dit eksamensbevis og evt. andre relevante dokumenter.

På listen over ledige pladser og ledige standby-pladser finder du et direkte link til portalen for den aktuelle ledige plads:

Se ledige studiepladserSe ledige standby-pladser

Ansøgningerne vurderes efter et først til mølle-princip. Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem.

→ Få vejledning - fx om adgangskrav og dokumentation
→ Få support til selve optagelsesportalen nemStudie

Trin 3: Få svar via optagelsesportalen nemStudie

Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt. Når du har sendt din ansøgning til os, vil du kunne følge med i behandlingen af din ansøgning på optagelsesportalen nemStudie. Det er også her, du får svar på, om du bliver optaget. Du vil modtage en e-mail med en notifikation, når der er nyt om din ansøgning på portalen. 

Trin 4: Husk at takke ja til din plads

Får du tilbudt en studieplads, skal du huske at bekræfte den. Det gør du også på optagelsesportalen nemStudie. Når du ikke at takke ja til din studieplads inden for tidsfristen, tilbydes din plads til en anden.


Sådan vurderer vi din ansøgning


Når du søger en ledig plads skal du naturligvis leve op til uddannelsens adgangskrav, men er der flere ansøgere end der er pladser, foretager vi en helhedsvurdering af hver enkelt ansøgning med vægt på en række kriterier:

Udvælgelseskriterier på alle uddannelser (undtaget læreruddannelsen samt datamatikeruddannelsen ved vinterstudiestart))
 • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
 • Den motiverede ansøgning
 • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af ansøgningen.

Udvælgelseskriterier på læreruddannelsen
 • En adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit på minimum 7,0.
 • En adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7,0 og en optagelsessamtale.
 • En positiv individuel konkret forhåndsvurdering og en optagelsessamtale.
Udvælgelseskriterier på datamatikeruddannelsen ved vinterstudiestart

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og foretager en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Optagelsesprøve 
  • Færdighedsprøve, hvor der lægges vægt på analytisk, logisk og struktureret tænkning 
  • Samarbejds- og kommunikationsprøve
 • Optagelsessamtale
   
 • Tidligere erfaringer
  • Erhvervserfaring: lønnet fuldtidsarbejde   
  • Studierelevant erhvervserfaring: mindst 10 timer lønnet arbejde om ugen (programmering skal indgå i væsentlig grad) 
  • Studierelevante tidligere helt eller delvist gennemførte uddannelser
  • Matematikkarakterer
   • Samtlige matematikkarakterer fra adgangsgivende uddannelse (C-B-A niveau)

Du bedes være opmærksom på at der kan ske ændringer i måden optagelsessamtalen afholdes på. Normalt vil samtalen blive afviklet ved fremmøde på UCN, men grundet den nuværende Covid-19 situation, er det muligt, at samtalen i stedet bliver afviklet som videosamtale online via Teams.


Aktuelle ledige studiepladser
 

Ledige pladser med studiestart til vinter

Der er fortsat ledige pladser på flere af vores uddannelser.

Datamatiker
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. 

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via  ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til datamatiker.

El-installatør (e-læring)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til el-installatør.

Energimanagement (e-læring) (top-up)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen Energimanagement.

Lærer (Hjørring)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til lærer.

Produktionsteknolog
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til produktionsteknolog.

Pædagog (Thisted)
Studiestart til september/februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til pædagog.

Vvs-installatør (e-læring)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til vvs-installatør.


Aktuelle ledige standby-pladser

Hvad er en standby-plads?
En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du vil få tilbudt en studieplads i tilfælde af, at der er andre studerende, der springer fra deres plads. Du kan få tilbudt en plads op til fire uger efter studiestart.
Tilsagn om garanteret optagelse
Hvis du ikke bliver tilbudt en plads inden for de fire uger efter studiestart, så får du ”tilsagn om garanteret optagelse”. Det vil sige, at du er garanteret en plads på studiet året efter, hvis du søger ind på studiet igen til den tid.
Bygningskonstruktør
Studiestart til september/februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til bygningskonstruktør.


Tal med en studievejleder


Oplys den uddannelse, du er interesseret i, så viderestiller vi dig til den rigtige studievejleder:


👤 UCN Servicecenter
⏰ Mandag til torsdag: 7.30 - 15.00
⏰ Fredag: 7:30 - 14:30 
📱  72 69 00 00


Support til nemStudie


Har du spørgsmål til udfyldelsen af din ansøgning i optagelsesportalen nemStudie, eller oplever du tekniske udfordringer:


👤 UCN Studiekontor
📱  72 69 00 00   
📧 optagelse@ucn.dk

Hvis du sender os en e-mail: Husk sammen med dit spørgsmål at oplyse dit fulde navn + den uddannelse, du har søgt ind på/ønsker at søge ind på. Så kan vi bedst hjælpe dig.