IB / Udenlandsk eksamen

Søg ind på en professionsbacheloruddannelse med en IB eller en godkendt udenlandsk eksamen i rygsækken

Når du søger før d. 15. marts betyder det, at alt det, som du har vedhæftet til din ansøgning, kan være med i vurderingen. Din ansøgning vurderes ud fra de konkrete udvælgelseskriterier, som er fastsat for hver enkelt uddannelse.

Omregning af IB-karakter

Omregningen af IB-karakterer til den danske skala ændres fra optaget 2018. Det betyder, at IB-elever med 18 point og højere (IB Course Result) sidestilles optagelsesmæssigt med den nye 2-årige hf-eksamen, hvis alle fag er bestået med mindst karakteren 3. En IB med 18 point og mindst karakteren 3 i alle fag giver dermed adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Få mere information

Læs mere om optagelse via kvote 2.

Det er afgørende om du opfylder de specifikke adgangskrav, så derfor er det vigtigt at du tjekker den enkelte uddannelse under adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Vigtige datoer

1. februar
Optagelse på www.optagelse.dk åbner for ansøgning (kvote 2).
15. marts
Ansøgningsfrist kl. 12.00.

Deadline for upload af underskriftside på www.ucn.dk/underskriftside.
15. maj
Frist for upload af dokumentation i optagelse.dk (dog undtaget dokumentation for eksaminer og enkeltfag, som afsluttes i foråret - her er fristen 5. juli).
5. juli
Frist for upload af eksamensbeviser og enkeltfagsbeviser fra foråret.
26. juli
Svar på ansøgning via mail/UCN Optagelsesportal.

Offentliggørelse af evt. ledige studiepladser på www.ucn.dk/ledigepladser. Ansøgning foregår via online ansøgningsskema, som kan tilgås på siden.

Bemærk: Ledige studiepladser besættes efter ‘først til mølle’-princippet indtil studiestart.


Vilkår for optagelse

Hvis du er i tvivl om "teknikken" omkring din optagelse, kan du nedenfor se en række informationer, der kan gøre dig lidt klogere på alt det med småt.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen hvor karaktergennemsnittet ikke rækker til optagelse via kvote 1
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) med følgende specifikke krav: engelsk C og enten fysik C, kemi C eller naturfag C
  • Kvalifikationer, der efter en kompetencevurdering (IKV) kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav
  • Godkendt udenlandsk eksamen. Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.
  • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav

Varsling om ændringer

Fra 2020 indføres nye adgangskrav gældende for alle ansøgere: engelsk B + matematik B eller kemi B eller biologi B eller fysik B.

Fra 2020 ændres sprogkrav til ansøgere fra ikke-nordiske lande: Dansk studieprøve skal være gennemført med minimum karakteren 4 i alle dele af prøven.
 

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

  • Eksamensgennemsnittet i din gymnasiale uddannelse.
  • Motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
  • Aktiviteter såsom erhvervserfaring, højskoleophold og udlandsophold

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel kompetencevurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Kvittering for ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning. Hold derfor øje med din mail, da det er via den du vil modtage besked og informationer.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv IKV som adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Sprogkrav - hvilke krav er der til mit danskniveau?

Udenlandsk/nordisk ansøger

Du skal som udenlandsk ansøger kunne dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk eller kunne dokumentere, at du har tilsvarende kundskaber i dansk.

Udenlandske studerende fra Norden skal som udgangspunkt ikke opfylde sprogkrav. UCN kan dog på baggrund af en konkret faglig vurdering kræve, at ansøgere fra Norden har bestået studieprøven i dansk eller kan dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dette vurderes på baggrund af din adgangsgivende eksamen, en evt. motivationsbeskrivelse og/eller en samtale.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis du som nordisk studerende bliver optaget på uddannelsen, skal du - som alle andre studerende - aflægge alle prøver på et forståeligt dansk.

Dansk statsborger

Der kræves ikke studieprøve, hvis du er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis du kan dokumentere, at du er opvokset som dansktalende.

ER DU I TVIVL?

Måske er du i tvivl om valget mellem to uddannelser? Måske ved du slet ikke, hvilken vej du skal gå? Opfylder du adgangskravene? Skal du overhovedet læse på UCN, eller skal du noget helt andet?

Uanset hvad du er i tvivl om, er der flere måder vi kan hjælpe dig med at blive afklaret i dit uddannelsesvalg. Læs mere og få hjælp til dit uddannelsesvalg.