Søg en ledig studieplads

Kom du ikke ind? - eller fik du ikke søgt i tide?


Hvis du gerne vil starte på en uddannelse i år, er der måske en ledig plads på en af UCN's uddannelser, der er noget for dig. Vores vejledere står klar til at hjælpe dig med afklaring.

Se ledige studiepladser Se ledige standby-pladserSe ledige top up pladser Se ledige pladser på FIFTal med en vejleder Support til nemStudie


Sådan søger du en ledig plads

Trin 1: Tjek adgangskravene

En ledig plads er en helt almindelig studieplads, så du skal stadig opfylde adgangskravene på den enkelte uddannelse for at kunne søge en ledig plads.

→ Vælg din ønskede uddannelse på denne liste og se adgangskravene.

Trin 2: Ansøg via optagelsesportalen nemStudie

Ansøgningsprocessen er lidt anderledes, end hvis du har prøvet at søge ind i den ordinære optagelsesrunde, hvor du skal søge via den nationale ansøgningsportal optagelse.dk. Ved ledige pladser søger du i stedet ind via optagelsesportalen nemStudie. I portalen skal du udfylde dine personlige oplysninger og uploade dit eksamensbevis og evt. andre relevante dokumenter.

På listen over ledige pladser og ledige standby-pladser finder du et direkte link til portalen for den aktuelle ledige plads:

Se ledige top up studiepladser Se ledige studiepladser Se ledige standby-pladser

Ansøgningerne vurderes efter et først til mølle-princip. Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem.

→ Få vejledning - fx om adgangskrav og dokumentation
→ Få support til selve optagelsesportalen nemStudie

Trin 3: Få svar via optagelsesportalen nemStudie

Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt. Når du har sendt din ansøgning til os, vil du kunne følge med i behandlingen af din ansøgning på optagelsesportalen nemStudie. Det er også her, du får svar på, om du bliver optaget. Du vil modtage en e-mail med en notifikation, når der er nyt om din ansøgning på portalen. 

Trin 4: Husk at takke ja til din plads

Får du tilbudt en studieplads, skal du huske at bekræfte den. Det gør du også på optagelsesportalen nemStudie. Når du ikke at takke ja til din studieplads inden for tidsfristen, tilbydes din plads til en anden.

 

Ansøgningsfrister


Ledige pladser med studiestart til sommer:
Ansøgninger vurderes efter først til mølle-princippet

Ledige pladser med studiestart til vinter:
1. december kl. 12.00

 


Sådan vurderer vi din ansøgning


Når du søger en ledig plads skal du naturligvis leve op til uddannelsens adgangskrav, men er der flere ansøgere end der er pladser, foretager vi en helhedsvurdering af hver enkelt ansøgning med vægt på en række kriterier:

Udvælgelseskriterier på alle uddannelser (undtaget læreruddannelsen) til sommerstudiestart (september)
 • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
 • Den motiverede ansøgning
 • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af ansøgningen.

Udvælgelseskriterier på læreruddannelsen
 • En adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit på minimum 7,0.
 • En adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7,0 og en optagelsessamtale.
 • En positiv individuel konkret forhåndsvurdering og en optagelsessamtale.
Udvælgelseskriterier på alle uddannelser (undtaget læreruddannelsen) til vinterstudiestart (februar)

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og foretager en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

Bioanalytiker

 • Dit karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag (Dansk A, Engelsk B, Kemi C, Matematik C og Biologi C).
 • Dit karakterniveau for gennemførte ekstra relevante HF-enkeltfag udover de adgangsgivende (Kemi B eller A, Matematik B eller A, Fysik B og Psykologi C).
 • Om du har relevant erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 30 timer pr. uge. Praktisk erfaring erhvervet i forbindelse med en anden uddannelse tæller ikke som erhvervserfaring. Du skal kunne dokumentere antal timer pr. uge og ansættelsens varighed.
 • Om du har været på udlandsophold (min. 3 mdr.) eller højskoleophold (min. 3 mdr.) Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har haft fritids og/eller udført frivilligt arbejde.

Bygningskonstruktør

 • Motivationsbeskrivelse; din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som bygningskontruktør
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Anden erhvervserfaring
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 

Datamatiker

 • Optagelsesprøve 
  • Færdighedsprøve, hvor der lægges vægt på analytisk, logisk og struktureret tænkning 
  • Samarbejds- og kommunikationsprøve
 • Optagelsessamtale
 • Tidligere erfaringer
  • Erhvervserfaring: lønnet fuldtidsarbejde   
  • Studierelevant erhvervserfaring: mindst 10 timer lønnet arbejde om ugen (programmering skal indgå i væsentlig grad) 
  • Studierelevante tidligere helt eller delvist gennemførte uddannelser
 • Samtlige matematikkarakterer fra adgangsgivende uddannelse (C-B-A niveau)

El-installatør (online)

 • Motivationsbeskrivelse (din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som el-installatør)
 • Studierelevant arbejde
 • Anden arbejdserfaring
 • Yderligere skolekundskaber (f.eks. HF-fag)
 • Studie eller arbejde i udlandet
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde

Energimanagement (online)

 • Karaktergennemsnit til og med praktikprøve
 • Ansøgerens tidligere studierelevante erfaring samt
 • En motivationsbeskrivelse, hvor du begrunder din motivation, dit uddannelsesvalg samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen

Ergoterapeut

 • Erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren.
 • Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag.
 • Færdigheder inden for relevante fag, såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi.
 • Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder.
 • Erfaringer med at tilegne dig teoretisk viden inden for de seneste år.
 • Anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv.
 • Højskoleophold, som udgangspunkt på mindst 16 uger og på fuld tid.

Fysioterapeut

 • Eksamensgennemsnittet i din gymnasiale uddannelse.
 • Motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Aktiviteter såsom erhvervserfaring, højskoleophold og udlandsophold

Jordemoder

 • Motivationsbeskrivelse på én side, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Boglige kvalifikationer - herunder eksamensgennemsnittet i den gymnasiale uddannelse og eventuelt beståede dele af anden videregående uddannelse
 • Bestået engelsk B (fra 2022 ændres dette til engelsk A)
 • Bestået samfundsfag C
 • Bestået psykologi C
 • Karaktererne i ovennævnte fag
 • Højskole- eller udenlandsophold af mindst 3 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde

Læreruddannelsen i Hjørring

Produktionsteknolog

 • Motivationsbeskrivelse; din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som produktionsteknolog
 • studierelevant erhvervserfaring 
 • anden erhvervserfaring 
 • studie eller arbejde i udlandet 
 • relevante tidligere uddannelser, dele af uddannelse, kurser 
 • engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • yderligere skolekundskaber 

Pædagoguddannelsen

 • Studierelevant arbejde (fx pædagogmedhjælper), faglært arbejde og ufaglært arbejde - i prioriteret rækkefølge
  Erhvervserfaring tæller måned for måned (minimum 28 timer ugentligt beregnes som fuldtid – minimum 15 t/u beregnes som deltid), herunder kan værnepligt og barselsorlov vurderes på linje med faglært erhvervserfaring, dog maks. for 6 mdr. Samlet kan der maksimalt vurderes for 1 års fuldtids- /2 års deltidsarbejde. Arbejde kan dokumenteres ved udtalelser, kontrakter mv. Har du haft vikararbejde/variabelt timetal, skal timerne dokumenteres og attesteres. Du kan selv udarbejde en oversigt eller udfylde en arbejdsgivererklæring (docx). 
 • Studie eller arbejde i udlandet
  Minimum 3 måneder - maksimum 6 måneder tæller - der lægges særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under udlandsophold
 • Højskoleophold eller relevante kurser
  Minimum 3 måneder - maksimum 6 måneder tæller– der lægges særlig vægt på studierelevante fag og længerevarende kurser ud over adgangsgivende eksamen
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde
  Individuel vurdering i forhold til varighed og indhold
 • Yderligere skolekundskaber (fx hf-fag)
 • Gennemførte dele af videregående uddannelse
 • Din personlige begrundelse for at vælge pædagoguddannelsen

Radiograf

 • Har erhvervserfaring: Vi lægger primært vægt på erhvervserfaring inden for omsorgssektoren (social- og sundhed, pædagogik), samt erfaring indenfor tekniske fag som fx grafik og billedbehandling. Erhvervserfaringen skal svare til 30 timer/uge i minimum 3 måneder.
 • Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde, foreningsarbejde og lignende.
 • Har arbejdet i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Har været på udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Har været på højskoleophold og haft fritidsarbejde.

Softwareudvikling

 • Karaktergennemsnit til og med praktikprøve
 • Karakterer i programmering, systemudvikling og specialisering
 • Relevant erhvervs- og/eller studieerfaring
 • En motivationsbeskrivelse, hvor du begrunder din motivation, dit uddannelsesvalg samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen

Sundhedsadministrativ koordinator

 • Karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • Beståede studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen, f.eks. jura, administration eller kommunikation
 • Har erhvervserfaring. Vi lægger primært vægt på erhvervserfaring inden for administrativt arbejde, sekretær eller arbejde i sundhedsvæsenet. Erhvervserfaringen skal svare til 30 timer/uge i minimum 6 måneder.
 • Har været på udlandsophold, højskoleophold eller aftjent værnepligt i minimum 3 sammenhængende måneder
 • Har haft frivilligt arbejde
 • Motivationsbeskrivelse. Læs mere om motivationsbeskrivelse under Vilkår for optagelse.

Sygeplejerske

 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lignende.
 • Andet erhvervsarbejde.
 • Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Højskoleophold og fritidsarbejde.

VVS-installatør (online)

 • Motivationsbeskrivelse (din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som VVS-installatør)
 • Studierelevant arbejde
 • Anden arbejdserfaring
 • Yderligere skolekundskaber (f.eks. HF-fag)
 • Studie eller arbejde i udlandet
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde

Aktuelle ledige studiepladser
 


Ledige pladser med studiestart til sommer
 


Der er fortsat ledige pladser på flere af vores uddannelser med studiestart til sommer.  Ansøgningerne bliver vurderet efter et først til mølle-princip - det vil sige, at vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem. 

Administrationsbachelor
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til administrationsbachelor.

Automationsteknolog
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til automationsteknolog.

Datamatiker
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet til efteroptag.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til datamatiker.

Eksport og teknologi
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i eksport og teknologi.

El-installatør
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen. 

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til el-installatør.

Financial controller
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til financial controller.

Finansbachelor
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til finansbachelor.

Finansøkonom (Aalborg)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til finansøkonom.

Finansøkonom (Thisted)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til finansøkonom.

Grafisk designteknolog
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til grafisk designteknolog.

It-teknolog
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til IT-teknolog.

Lærer (Aalborg)
Studiestart til august

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til lærer.

Lærer (Hjørring)
Studiestart til august

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til lærer.

Markedsføringsøkonom
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til markedsføringsøkonom.

Natur- og kulturformidling (Hjørring)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i natur- og kulturformidling.

Produktionsteknolog
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til produktionsteknolog.

 

Pædagog (Thisted)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til pædagog.

Serviceøkonom
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til serviceøkonom.

Serviceøkonom (online)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til serviceøkonom.

Sygeplejerske (Hjørring)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til sygeplejerske.

Sygeplejerske (Thisted)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til sygeplejerske.

Vvs-installatør
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til vvs-installatør.


Ledige pladser med studiestart til vinter
 


Ansøgningsfrist er 1. december kl. 12.00. Hvis der fortsat er ledige pladser efter denne dato, vil det fremgå af siden her.

Bygningskonstruktør
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet til efteroptag.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til bygningskonstruktør.

Datamatiker
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. 

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til datamatiker.

El-installatør (e-læring)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til el-installatør.

Ergoterapeut
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til ergoterapeut.

Lærer (Hjørring)
Studiestart til januar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til lærer.

Produktionsteknolog
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til produktionsteknolog.

Pædagog (Aalborg)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til pædagog.

Pædagog (Hjørring)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til pædagog.

Pædagog (Thisted)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til pædagog.

Sundhedsadministrativ koordinator
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.

Sygeplejerske (Aalborg)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til sygeplejerske.

Sygeplejerske (Hjørring)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til sygeplejerske.

Vvs-installatør (e-læring)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til vvs-installatør.


Aktuelle ledige standby-pladser

Hvad er en standby-plads?
En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du vil få tilbudt en studieplads i tilfælde af, at der er andre studerende, der springer fra deres plads. Du kan få tilbudt en plads op til fire uger efter studiestart.
Tilsagn om garanteret optagelse
Hvis du ikke bliver tilbudt en plads inden for de fire uger efter studiestart, så får du ”tilsagn om garanteret optagelse”. Det vil sige, at du er garanteret en plads på studiet året efter, hvis du søger ind på studiet igen til den tid.


Ledige standby-pladser med studiestart til sommer
 


Der er fortsat ledige standby-pladser på flere af vores uddannelser med studiestart til sommer.  Ansøgningerne bliver vurderet efter et først til mølle-princip - det vil sige, at vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem. 

Bygningskonstruktør
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til bygningskonstruktør.

Ergoterapeut
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til ergoterapeut.

Multimediedesigner
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til multimediedesigner.

Radiograf
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til radiograf.

Sundhedsadministrativ koordinator
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.

Sygeplejerske (Aalborg)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til sygeplejerske.


Ledige standby-pladser med studiestart til vinter
 


Ansøgningsfrist er 1. december kl. 12.00. Hvis der fortsat er ledige pladser efter denne dato, vil det fremgå af siden her.

Bioanalytiker
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til bioanalytiker.

Fysioterapeut
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til fysioterapeut.

Radiograf
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en standbyplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen til radiograf.


Aktuelle ledige top up studiepladser

En top up uddannelse er en 1½ årig overbygning på fuld tid, der hæver din erhvervsakademiuddannelse til professionsbachelor-niveau. Du kan søge ind på en top up uddannelse, hvis du har eller er i gang med en adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse.


Ledige top up pladser med studiestart til sommer
 


Der er fortsat ledige pladser på flere af vores top up uddannelser med studiestart til sommer.  Ansøgningerne bliver vurderet efter et først til mølle-princip - det vil sige, at vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem. 

Digital konceptudvikling (top up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i digital konceptudvikling.

Energimanagement (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i energimanagement.

Innovation og entrepreneurship (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i innovation og entrepreneurship.

International handel og markedsføring (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet til efteroptag.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i international handel og markedsføring.

International hospitality management (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i international hospitality management (top-up).

International hospitality management online (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i international hospitality management (top-up).

IT-sikkerhed (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i IT-sikkerhed (top-up).

Produktudvikling og teknisk integration (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration.

Sport management (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i sport management (top-up).

Sport management Online (top-up)
Studiestart til september

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i sport management (top-up).


Ledige top up pladser med studiestart til vinter
 


Ansøgningsfrist er 1. december kl. 12.00. Hvis der fortsat er ledige pladser efter denne dato, vil det fremgå af siden her.

Energimanagement (Online) (top-up)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i energimanagement.

Softwareudvikling (top-up)
Studiestart til februar

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge en studieplads. Læs mere om adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen.

Når du er klar til at søge ind, kan du søge ind via ansøgningsskemaet i nemStudie.

Vil du vide mere?

Læs om uddannelsen i energimanagement.


Tal med en studievejleder


Oplys den uddannelse, du er interesseret i, så viderestiller vi dig til den rigtige studievejleder:


👤 UCN Servicecenter
⏰ Mandag til torsdag: 8.00 - 15.00
⏰ Fredag: 8:00 - 14:30 
📱  72 69 00 00


Support til nemStudie


Har du spørgsmål til udfyldelsen af din ansøgning i optagelsesportalen nemStudie, eller oplever du tekniske udfordringer:


👤 UCN Studiekontor
📱  72 69 00 00   
📧 optagelse@ucn.dk

Hvis du sender os en e-mail: Husk sammen med dit spørgsmål at oplyse dit fulde navn + den uddannelse, du har søgt ind på/ønsker at søge ind på. Så kan vi bedst hjælpe dig.