Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS gives i form af specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen

Hvad er SPS?

SPS står for specialpædagogisk støtte og er støtte, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten gives i form af specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen. Hvis du er ordblind eller har en psykisk diagnose, kan du få dispensation til eksamen.

SPS er ikke økonomisk støtte

SPS gives ikke som økonomisk støtte til leveomkostninger, medicin, transport, bøger, specialundervisning m.v. Hvis du har en fysisk eller psykisk diagnose, der gør at du ikke kan varetage et fritidsjob ved siden af dit studie, kan du søge om handicaptillæg, hvis du får SU. Læs mere på SU.dk under særlig støtte.

Søg SPS så tidligt som muligt, når du er optaget
Jo før du kontakter SPS-vejlederen, på dit studiested, jo hurtigere kan der søges om SPS. I forbindelse med studiestart kan der være lang sagsbehandlingstid i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sagsforløb

SPS-vejlederen søger SPS ved Børne og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har truffet afgørelse og bevilget støtte, sørger SPS-vejlederen for at anskaffe den bevilgede støtte. Der må forventes leveringstid på støtte og hjælpemidler.

Eksempler på støtteformer og hjælpemidler

Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS, hvis de har en fysisk eller psykisk diagnose eller er ordblind. Du kan modtage forskellige former for hjælpemidler og støtteformer alt efter dit behov.

Hvad skal du gøre for at søge SPS?

Kontakt SPS-vejlederen på dit studiested og sørg for, at du har den nødvendige dokumentation klar. SPS-vejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken dokumentation der skal bruges for at ansøge om SPS. Det er dit eget ansvar at fremskaffe dokumentation f.eks. fra egen læge, sygehus eller kommune.

Din dokumentation må ikke være mere end 2 år gammel, og det er en fordel, hvis den gør rede for, hvordan din diagnose påvirker dig i forhold til uddannelsen. Alle borgere kan se deres journaloplysninger fra offentlige hospitaler på sundhed.dk eller borger.dk Man logger på med sit NemID.

SPS-vejledning - business (Aalborg og Thisted)

Helle Kragbæk Nordentoft
SPS-vejleder for psykiske lidelser
72 69 12 74
hkn@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser og ordblinde
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - lærer (Aalborg)

Helle Buus Gravesen
SPS-vejleder for ordblinde og psykiske lidelser
72 69 32 15
hbg@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - lærer (Hjørring)

Dorthe Grønkjær
SPS-vejleder for ordblinde og psykiske lidelser
Direkte tlf: 72 69 62 13
drg@ucn.dk

Træffes mandag til fredag kl. 9.00 – 13.00


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - pædagog (Aalborg)

Anette Ørum Sørensen
SPS-vejleder for ordblinde og psykiske lidelser
72 69 42 11
aos@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - pædagog (Hjørring)

Dorthe Grønkjær
SPS-vejleder for ordblinde og psykiske lidelser
Direkte tlf: 72 69 62 13
drg@ucn.dk

Træffes mandag til fredag kl. 9.00 – 13.00


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - pædagog (Thisted)

Anette Ørum
SPS-vejleder for ordblinde og psykisk funktionsnedsættelse
72694211
aos@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - sygeplejerske (Hjørring)

Dorthe Grønkjær
SPS-vejleder for ordblinde og psykiske lidelser
Direkte tlf: 72 69 62 13
drg@ucn.dk

Træffes mandag til fredag kl. 9.00 – 13.00


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - sygeplejerske (Aalborg og Thisted)

Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for ordblinde og psykisk funktionsnedsættelse 
72 69 09 16
rik@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

SPS-vejledning - sundhed (Aalborg)

Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for ordblinde og psykiske lidelser
72 69 09 16
sps-sund@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - teknologi

Karina Engqvist
SPS-vejleder for psykiske lidelser og ordblinde
72 69 13 31
kavi@ucn.dk

Kan kontaktes mandag og tirsdag kl. 8.30 – 13.30.


Tanja Skovgaard Kruse
SPS-vejleder for psykiske lidelser og ordblinde
72 69 82 12
takr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, onsdag og fredag kl. 8.00 – 15.00.


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser
72 69 13 42
skr@ucn.dk

Kan kontaktes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 13.30.