SPS - Specialpædagogisk støtte

SPS støtte kan gives i form af hjælpemidler og anden støtte relateret til dit studie.

Hvad er SPS?

SPS - specialpædagogisk støtte er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold, der vedrører dit studie. Du kan derfor ikke få støtte til fx transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Hvis du har en fysisk eller psykisk diagnose, der gør at du ikke kan varetage et fritidsjob ved siden af dit studie, kan du søge om handicaptillæg, hvis du får SU. Det kan du læse mere på www.su.dk.

Hvem kan søge SPS

Du kan søge om SPS, hvis du er ordblind eller har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse.

SPS-støtteformer og -hjælpemidler

Du kan modtage forskellige former for hjælpemidler og støtteformer alt efter dit behov. Det kan fx være IT-hjælpemidler, høretekniske hjælpemidler, studiestøtte eller støtte fra en støttelærer.

Du kan læse mere om støttemulighederne på styrelsens hjemmeside om SPS.

Hvordan søger du SPS

Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, så I sammen kan finde ud af, hvad der skal ansøges om og hvilken dokumentation, der er brug for.

Søg SPS så tidligt som muligt, når du er optaget
Jo før du kontakter SPS-vejlederen, på dit studiested, jo hurtigere kan der søges om SPS. I forbindelse med studiestart kan der være lang sagsbehandlingstid i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Dokumentation

Har du ikke tidligere modtaget SPS støtte, har vi ofte brug for dokumentation. Det kan din SPS-vejleder fortælle dig mere om.

Du kan evt. finde dine journaloplysninger fra offentlige hospitaler på www.sundhed.dk eller www.borger.dk. Du skal logge på med dit NemID.

Har du brug for SPS?

 


Relevante links

Kontakt 

SPS-vejledning - Bioanalytiker (Hjørring)

Dorthe Grønkjær
SPS-vejleder psykiske lidelser.
72 69 62 13
drg@ucn.dk
Træffes mandag til fredag kl. 9.00 – 13.00.


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Business (Aalborg og Thisted)

Line Bach Thomsen
SPS-vejleder for psykiske lidelser.
72 69 13 26
lib@ucn.dk


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Lærer (Aalborg)

Helle Buus Gravesen
SPS-vejleder for psykiske lidelser.
72 69 04 77
hbg@ucn.dk


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Lærer (Hjørring)

Dorthe Grønkjær
SPS-vejleder for psykiske lidelser.
72 69 04 52
drg@ucn.dk
Træffes mandag til fredag kl. 9.00 – 13.00.


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Pædagog (Aalborg)

Anette Ørum Sørensen
SPS-vejleder for psykiske lidelser.
72 69 04 60
aos@ucn.dk


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Pædagog (Hjørring)

Dorthe Grønkjær
SPS-vejleder psykiske lidelser.
72 69 62 13
drg@ucn.dk
Træffes mandag til fredag kl. 9.00 – 13.00.


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Pædagog (Thisted)

Anette Ørum
SPS-vejleder for psykiske lidelser.
72 69 04 60
aos@ucn.dk


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Sygeplejerske (Hjørring)

Dorthe Grønkjær
SPS-vejleder for psykiske lidelser.
72 69 62 13
drg@ucn.dk
Træffes mandag til fredag kl. 9.00 – 13.00.


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk

SPS-vejledning - Sygeplejerske (Aalborg og Thisted)

Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for ordblinde, talblinde og psykiske lidelser.
72 69 09 16
rik@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - Sundhed (Aalborg)

Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for ordblinde, talblinde og psykiske lidelser.
72 69 09 16
rik@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.

SPS-vejledning - Teknologi

Karina Engqvist
SPS-vejleder for psykiske lidelser.
72 69 13 31
kavi@ucn.dk
Kan kontaktes tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 13.00.


Rikke Ravn Bundgaard
SPS-vejleder for ordblinde.
72 69 04 56
sps-ordblinde@ucn.dk


Rikke Kjærulff
SPS-vejleder for talblinde.
72 69 09 16
rik@ucn.dk


Susanne Krogh
SPS-vejleder for fysiske lidelser.
72 69 13 42
skr@ucn.dk
Kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.30.