Ældre har også brug for udvikling

Da Aase Kjeldgaard Larsen voksede op, havde hun tæt kontakt til sine bedsteforældre og deres mange søskende. De var vigtige personer i hendes liv, og hun har altid vidst, at hun gerne ville arbejde med ældre mennesker. I dag er hun uddannet pædagog og arbejder som aktivitetsmedarbejder på to aktivitetscentre for ældre i Aalborg Kommune.

”De mennesker, der kommer her, er ofte i en eller anden form for livskrise. Måske er de selv eller deres ægtefælle syge, måske har de mistet en ægtefælle, eller de skal prøve at finde sig til rette i en ny rolle som efterlønner, pensionist eller plejehjemsbeboer. Som pædagog kan jeg støtte dem i at forholde sig til deres nye livssituation,” siger Aase Kjeldgaard Larsen.

Flere og flere pædagoger får arbejde inden for ældreområdet, og Aase Kjeldgaard Larsen tror, at det blandt andet hænger sammen med, at pædagoger er gode til at se andre menneskers potentialer og udviklingsmuligheder.

”Vi fokuserer på mennesket og ikke på sygdommen. Et aktivitetscenter eller et plejehjem er jo ikke et sygehus. Det er vigtigt, at man som gammel kan fortsætte med at udvikle sig og blive set som det menneske, man er, og ikke bare som en patient,” siger hun.

Samtidig oplever Aase Kjeldgaard Larsen, at det tværfaglige samarbejde, som de forskellige faggrupper har på ældreområdet, er med til at sikre en høj kvalitet.

”Samspillet mellem de forskellige faggrupper betyder, at vi virkelig kan gøre noget godt for borgerne,” siger hun.

På aktivitetscentrene er hun med til at skabe rammer for, at de ældre fortsat kan udvikle sig og være en del af et netværk. Hun står bl.a. for flere motionshold, et edb-hold og studiegruppen ’Husker du?’.

”I studiegruppen har vi nogle strukturerede samtaler om, hvordan livet var i gamle dage i Aalborg. Mit pædagogiske sigte med gruppen er dels, at deltagerne får et netværk, men også at de gør sig nogle overvejelser om, hvilke roller de har haft i gennem livet, og hvilken rolle de har nu. Gruppen hjælper de ældre til at se, at de stadig er værdifulde personer, der har noget at give til andre, og som kan udfolde sig, selvom de ikke er på arbejdsmarkedet,” siger Aase Kjeldgaard Larsen.

Samme bevidste tilgang har hun til sine andre aktivitetshold.

”Det er for eksempel ikke bare motion for motionens skyld. Jeg forsøger at finde et mål med motionen, som kan motivere de ældre – det kan være, at de skal træne for stadig at kunne komme op af lænestolen og til kortspil med de andre.”

At lytte til de ældre og at lære dem rigtig godt at kende er nogle af de vigtigste redskaber for Aase Kjeldgaard Larsen, når hun skal støtte de ældre i deres nye livssituation.  

Jeg tror, de ældre oplever, at jeg lytter til, hvad der er vigtig for dem, og at jeg støtter dem i den udvikling, som de ønsker. Og det gør mig glad og gør mit arbejde meget værdifuldt, når jeg ser de ældre gå fra at være forknytte eller triste til at begynde at trives og give udtryk for, at de nu har noget at stå op til og noget at se frem til,” siger hun.