Brobygger for sårbare unge

Regeringens krav om, at en langt større andel af unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse har især sat erhvervsskolerne under pres.

Skolerne får nu nogle elever, som måske ikke er helt klar til at gå i gang med en uddannelse, og lærerne møder flere sårbare unge, der kæmper med lavt selvværd, stress, manglende socialt netværk, dårlig økonomi og misbrug.

Derfor er flere erhvervsskoler begyndt at ansætte såkaldte elevcoaches, der ofte har en pædagogisk baggrund. Det gælder også Erhvervsskolerne i Aars, hvor pædagog Dorthe Buus Søbye er ansat.

”Det er først og fremmest min rolle at bringe fokus på de sociale og personlige udfordringer, som de unge har. Jeg skal sikre, at skolen forstår de unge, og at der bliver taget hånd om deres problemer, hvis der er behov for det,” siger hun.

Dorthe Buus Søbyes har først og fremmest fokus på, hvad der vigtigt for de unge, hvis de skal klare sig igennem på uddannelsen.

”Kravet til de unge er, at de er studieaktive, møder til tiden, er engagerede og velforberedte. Men hvis du har sociale problemer, kan du jo ikke leve op til det. Jeg sørger for, at de unge kan få den rigtige hjælp hurtigt, og derfor har jeg et tæt samarbejde med bl.a. kommunen, UU og jobcentret,” siger hun.

Udover at bygge bro mellem Erhvervsskolerne i Aars og de instanser, som skolen kan samarbejde med omkring de unge, bygger hun også bro mellem elever og lærere:

”Mange lærere har svært ved at knække koden til de unge. De bliver magtesløse og frustrerede, når de ikke kan læse og forstå de unges adfærd. Derfor er det også min opgave at klæde underviserne på til at kunne rumme de unge,” siger hun.

Som elevcoach har hun rigtig mange samtaler med de unge, hun rådgiver lærerne, og derudover har hun været tovholder på udarbejdelsen af skolens ’gennemførelsespolitik’, der blandt andet beskriver skolens fælles pædagogiske tilgang til de unge.

”På en uddannelsesinstitution er det ofte sådan, at de unge skal tilpasse sig skolen. Samtidig er underviserne frustrerede over, at de har svært ved at rumme de unge. Jeg forsøger, at få skolen til at tilpasse sig de unge – ved at flytte fokus fra de unge til, hvad det er vi som skole ikke lykkes med. Det kan jeg gøre ved at sætte pædagogikken på dagsordenen,” siger Dorthe Buus Søbye og fortsætter:

”I det pædagogiske fag reflekterer vi konstant over, hvad vi kan gøre bedre. Vi forsøger hele tiden at justere vores pædagogiske praksis, så vi kan møde de unge der, hvor de er. De redskaber giver jeg videre til skolen, og jeg oplever, at der er en utrolig lydhørhed over for min faglige tilgang. Min pædagogiske baggrund bliver virkelig sat i spil her i organisationen.”

Hun oplever, at hun har et rigtig godt job, fordi hun både er tæt på de unge og samtidig er med i udviklingen af en større organisation.

”Det er dejligt at opleve, når eleverne får tag på deres problemer og klarer sig godt igennem uddannelsen. Samtidig er det rart at se, når det eksterne samarbejde virker, og de unge får hjælp og f.eks. kommer ud af et misbrug. Ligesom det er rart at mærke, at kollegerne rykker sig, og at vi i samarbejde lykkes med vores fælles opgave,” siger Dorthe Buus Søbye.