Psykisk syge skal have en robust guide

Høj og hurtig heavymusik strømmer ud gennem den lukkede værelsesdør på VoksenBøgen i Vodskov – ud i fællesrummet, hvor en beboer sidder i sofaen og drikker kaffe med en ansat.

VoksenBøgen er et kommunalt helhedstilbud til voksne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser i alderen 18 år og opefter. Det er både et sted, hvor man bor, og hvor man kan deltage i uddannelse eller beskæftigelse.

”Beboerne har diagnoser som borderline og ADHD, nogle er psykotiske eller har en hjerneskade, andre mangler helt et sprog, og mange har psykiske problemer og er selvmordstruede,” fortæller socialpædagog Helene Bagh Henriksen.

Sammen med resten af personalet på VoksenBøgens stræber hun efter, at dagligdagen ligner den, som er i et helt almindeligt familiehjem med praktiske gøremål, aktiviteter og fritidstilbud.

”En stor del af mit arbejde handler om at motivere beboerne til at ordne deres værelse, vaske tøj, lave mad, have en ordentlig personlig hygiejne, deltage i sport, uddannelse osv. Det kræver, at jeg virkelig bruger mine pædagogiske redskaber og min fantasi, for at få det til at lykkes,” siger Helene Bagh Henriksen.

Hun skal hele tiden være opmærksom på at finde den rette balance mellem at udfordre beboerne og samtidig ikke presse dem for hårdt.

”Det duer ikke, at du har medlidenhed med beboerne, for så kan du ikke hjælpe dem. Det er min rolle at guide dem, udfordre dem og også presse dem ud i situationer, som de ikke tidligere har været i. Det kan være alt fra at kunne modtage et knus til at overvinde social angst og komme ud blandt andre mennesker,” siger Helene Bagh Henriksen.

Konfliktløsning mellem beboerne fylder også meget i hendes arbejde. Mange af beboerne er letantændelige, og det er meget udfordrende for dem at bo tæt sammen med andre. Derfor har VoksenBøgen et stort fokus på at styrke beboernes sociale kompetencer, og der bliver snakket meget om, hvad man skal gøre og særligt ikke gøre, hvis man skal kunne begå sig blandt andre.

”Vores fornemste opgave er at arbejde på at sluse beboerne ud til egen lejlighed. Men det er en lang proces, og hvis de klarer at flytte i egen lejlighed, fortsætter de oftest med at få støtte,” siger Helene Bagh Henriksen.

Beboerne er ikke kun udadreagerende overfor hinanden. Vreden og truslerne er indimellem også vendt mod de ansatte på VoksenBøgen. Derfor gælder det om at være både meget bevidst og meget tydelig omkring, hvad man ikke vil finde sig i, og hvor ens grænser går.

”Det er et hårdt arbejdsfelt, og du risikerer at gå psykisk ned, hvis du ikke er autentisk, robust og tro overfor dine egne grænser. Jeg bruger både verbal kommunikation og mit kropssprog meget. Nogle tror måske, at vi bare sidder og drikker kaffe, men vi skal hele tiden være et skridt foran og aflæse situationen,” siger Helene Bagh Henriksen.

Alligevel er hun ikke et sekund i tvivl:

”Jeg elsker mit arbejde – ikke en dag er ens. Det er især fantastisk, når jeg oplever, at jeg medvirker til en positiv forandring i beboernes liv. Nogle gange kan den forandring tage mange år, og det er ofte hårdt arbejde at nå dertil, men det er det hele værd.”