De ældste skolebørns trivsel er også vigtig

Han får en high-five fra en stor skoledreng, mens han går hen ad Bavnebakkeskolens gange, og en flok teenagepiger afbryder arbejdet ved computeren for at råbe glade hilsner efter ham.

Kim Jonas Nielsen er en af landets eneste pædagoger, der er ansat på en folkeskole for at have særligt fokus på de ældre elevers trivsel.

For to år siden skiftede han jobbet som gadearbejder i Aalborg ud med jobbet som elevcoach på Bavnebakkeskolen i Støvring.

”Nu arbejder jeg med en gruppe af unge, som har rigtig gode chancer for et positivt liv. Det er utroligt givende for mig at se dem udvikle sig og at opleve, at jeg kan inspirere dem, og at de griber de bolde, som jeg kaster op i luften. De unge her er meget forskellige, men de har alle en masse ressourcer. Nogle af dem skal bare hjælpes lidt i den rigtige retning,” siger Kim Jonas Nielsen.

Mens lærerne har fokus på undervisning og deres egen klasse, har Kim Jonas Nielsen fokus på trivslen hos den enkelte elev, de enkelte klasser og skolen som helhed.

”Det er helt afgørende, at du trives, hvis du skal få noget ud af din skolegang, og jeg oplever, at jeg som pædagog har rigtig meget at give på det her område. Jeg har redskaberne til at kunne få en flok unge til at fungere dynamisk sammen, jeg kan få dem til at se hinandens ressourcer og blive bevidste om den jargon og kultur, de har indbyrdes,” siger Kim Jonas Nielsen.

Ud over arbejdet med den enkelte klasse og skolens trivsel arbejder han også med teambuilding og kommunikation, holder forløb om rusmidler for 8. klasserne, deltager i svære samtaler med forældre, rådgiver lærerne, tager med på lejrskoler og har dertil rigtig mange samtaler med den enkelte unge:

”Jeg håber, at flere pædagoger får arbejde i udskolingen, for ældre elever har jo også brug for en voksen til at snakke med. Unge i dag har utroligt mange valgmuligheder, og det kan være stressende, for der er også mange forventninger til dem. De kan meget let komme til at føle, at de ikke slår til,” siger han og fortsætter:

”Samtidig er de på et stadie i deres liv, hvor de skal danne sig en identitet. Jeg har ikke svarene, men jeg kan stille en masse spørgsmål til dem, så de selv finder frem til, hvem de er, og hvilken vej de gerne vil bevæge sig i retning af.”

Han oplever, at nogle lærere gerne vil påtage sig den rolle, som han har på skolen, men langt de fleste har ikke tid, og andre mangler redskaberne til det.

”Som pædagog har jeg nogle andre redskaber med mig, og nogle lærere kan godt blive lidt blege, når jeg får klassen til at smide skoene og sidde eller ligge i rundkreds på gulvet. Men jeg bliver brugt mere og mere af lærerne blandt andet til trivselsforløb i klasserne,” siger Kim Jonas Nielsen.

Fordi han er pioner som pædagog blandt de ældre elever i folkeskolen, har han langt hen ad vejen selv skullet forme sit job. Han oplever, at det er lykkedes for ham, og i dag er han et kendt og værdsat ansigt på skolen.

”De unge er fortrolige med mig, og det giver dem en tryghed at vide, at jeg er her, hvis de får brug for det,” siger han.