Meritpædagog

Meritpædagoguddannelsen er et særligt tilrettelagt treårigt forløb under Lov om åben uddannelse til dig, som ønsker at kombinere studier og arbejde

Vi udbyder meritpædagoguddannelsen med studiestart den 3. september 2018.

Meritpædagoguddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb, hvor du tager pædagoguddannelsen på tre år, idet der gives merit for pædagoguddannelsens to lønnede halvårspraktikker. For at blive optaget skal du ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen have erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse.

Du kan tage meritpædagoguddannelsen indenfor to specialiseringsområder:

Social- og specialpædagogik

Du specialiserer dig i social- og specialpædagogik rettet mod pædagogisk arbejde med børn og unge med særlige behov, personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller sociale vanskeligheder.

For at blive optaget på denne specialisering skal minimum 1 år, af de krævede 5 års erhvervserfaring, være indenfor det social- og specialpædagogiske område.

Læs mere om adgangskrav til meritpædagoguddannelsen.

2. og 3. studieår

Specialiseringen er tilrettelagt som et særligt forløb kun for meritpædagogstuderende på deltid med to dage (torsdag/fredag) om ugen på uddannelsen. Du har derfor mulighed for at have erhvervsarbejde sideløbende med studiets sidste 2 år.

Få et overblik over Meritpægagoguddannelsens studieforløb.

Dagtilbudspædagogik

Du specialiserer dig indenfor dagtilbudspædagogik rettet mod det pædagogiske arbejde med 0-5 årige børn.

Minimum 1 år af de krævede 5 års erhvervserfaring skal derfor stamme fra dagtilbudsområdet for de 0-5 årige, hvis du vil søge om optagelse på denne del af meritpædagoguddannelsen på UCN.

Læs mere om adgangskrav til meritpædagoguddannelsen.

Undervisningen er tilrettelagt som blended learning, hvilket giver et inspirerende læringsfællesskab, som samtidigt kan give dig en høj grad af fleksibilitet i forhold til dit arbejdsliv.

ONLINEUNDERVISNING

Det kræver ikke særlige digitale IT- kompetencer at søge om optagelse på Dagtilbudspædagogik – vi sørger for, at du bliver klædt på til at kunne deltage i alle online aktiviteter og herunder kunne anvende digitale teknologier. Men du skal have en PC og internetforbindelse.

Onlinedelen af uddannelsen vil bestå i en bred vifte af forskellige former for undervisning og andre studieaktiviteter som fx:

  • Du ser hjemme en videofilm, hvor underviseren formidler teori og begreber fra en artikel, som du har læst forinden.
  • Du deltager i en online dialog med dine medstuderende, hvor I reflekterer over teori og faglige begreber, forbereder spørgsmål til det næste fremmøde på uddannelsen, hvor I sammen med underviseren skal diskutere pædagogisk praksis.
  • Du modtager feedback og evaluering fra underviser og medstuderende i et virtuelt møderum.
  • Du skriver sammen med din studiegruppe online på et fælles dokument.
  • Du formidler online et oplæg med dokumentation fra din praksis til medstuderende og underviser.
  • Du arbejder med portfolio alene og sammen med studiegruppen. 

2. og 3. studieår

Alle former for studieaktiviteter på 2. og 3. studieår veksler mellem tilstedeværelse på uddannelsen og online aktiviteter på UCN’s digitale læringsplatforme.

Tilstedeværelsen på uddannelsen vil udgøre ca. 5-6 weekendseminarer pr. studieår kombineret med et mindre antal aftenundervisninger – ca. 12 pr. studieår.

Få et overblik over Meritpægagoguddannelsens studieforløb.

Ligegyldigt hvilken specialisering du vælger, er det første studieår på meritpædagoguddannelsen et grundfaglighedsforløb tilrettelagt som fuldtidsstudie på uddannelsesstedet, hvor du har orlov fra dit arbejde. I grundfaglighedsforløbet indgår en syv ugers ulønnet praktik.

På 2. og 3. studieår er uddannelsen tilrettelagt som deltidsstudie indenfor de to specialiseringsområder.

Hvor

Uddannelsen udbydes i Aalborg på Mylius Erichsens Vej 137

Studieordning

Meritpædagoguddannelsen er ligestillet med den ordinære uddannelse til professionsbachelor som pædagog og kvalificerer den studerende til at arbejde inden for hele det pædagogiske felt.

Læs mere i studieordningen

Brochure

Hent Meritpædagogbrochure 

 

Studievejleder/Koordinator

Susanne Tølbøl
Studievejleder
Aalborg/Thisted
Tlf.: 72 69 42 15
stb@ucn.dk
Helle Meyer
Koordinator
Aalborg
Tlf.: 72 69 04 98
hem@ucn.dk

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.