Økonomi

Deltagerbetaling

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten 2017 udgør kr. 8.975,- pr. halve år (i alt tre år).
Deltagerbetalingen opkræves af University College Nordjylland to gange årligt.

Betalingsfrister:

1. semester: 15. september 2017      2. semester: 1. marts 2018
3. semester:  1. september 2018       4. semester: 1. marts 2019
5. semester:  1. september 2019       6. semester: 1. marts 2020

Herudover skal du påregne udgifter til studiematerialer, bøger, kopiering, print mv.

Statens Voksenuddannelsesstøtte

I den periode, hvor uddannelsen afvikles som fuldtidsstudium, kan du være omfattet af reglerne om uddannelsesorlov og voksenuddannelsesstøtte (SVU). Nærmere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse til Studievalg Nordjylland, Aalborg, tlf. 98 10 19 11.

Er du kommunalt ansat? – så kan du måske ansøge om kompetencemidler i 2017. UCN, Pædagoguddannelsen er blevet opmærksom på, at der under visse forudsætninger, er mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til meritpædagoguddannelsen. Læs mere her 

Find mere information på Fagforeningen SL  
Vi har ikke yderligere kendskab til muligheden og kan derfor ikke vejlede men blot henvise

Har du brug for specialpædagogisk støtte (SPS)?
Som meritstuderende på en åben uddannelse, har du ikke mulighed for at søge om SPS støtte igennem uddannelsen.
Du kan læse om mulighed for støtteordninger på åben uddannelser her

Staten Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Studievalg Nordjylland

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind

Information til censor