Adgangskrav og optagelse

For at komme i betragtning til optagelse på meritpædagoguddannelsen skal du opfylde både teoretiske og praktiske krav.

 

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk D

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med dansk C, samfundsfag C og engelsk E

4 gymnasiale fag: Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og 1 valgfrit fag på C-niveau

Kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav. Læs mere om indivduel kompetencevurdering (IKV)

Gymnasial uddannelse
  • STX, HF, HHX, HTX, EUX
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Færøsk studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen
  • Grønlands gymnasiale Uddannelse, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen og teknisk eksamen fra Grønland
  • Eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen
  • Dansk/Fransk Baccalauréat DFB
  • Europæisk Baccalauréat (EB) 
  • International Baccalauréat (IB)
  • Option Internationale de Baccalauréat (OIB) o Dansk /Tysk studentereksamen (DIAP)
  • Udenlandsk eksamen mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Derudover skal du have praksiserfaring

Optagelse på meritpædagoguddannelsen er betinget af, at ansøgeren ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen har erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse. Derudover skal mindst det ene af de 5 år være arbejdserfaringer fra det specialiseringsområde du ønsker at uddanne dig indenfor.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine/dele af dine erhvervserfaringer ligger inden for dagtilbudspædagogik og dermed kvalificerer dig til at påbegynde studiet, kan du læse mere i Dokumentation for arbejdserfaring på Dagtilbudspædagogik (PDF)

Er du i tvivl om, hvorvidt dine/dele af dine erhvervserfaringer ligger inden for det social-specialpædagogiske område og dermed kvalificerer dig til at påbegynde studiet kan du læse mere i Dokumentation for arbejdserfaring på Social- og specialpædagogik (PDF)

Studie kombineret med erhvervsarbejde

Det vil være en fordel for dit studieforløb , at du er i et ansættelsesforhold på det pædagogiske (eller tilsvarende) arbejdsmarked ved uddannelsens påbegyndelse, og at din arbejdsgiver over for uddannelsesinstitutionen tilkendegiver at være bekendt med uddannelsesvilkårene og har accepteret at tilrettelægge dit daglige arbejde sådan, at du kan deltage i uddannelsen på disse vilkår.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for meritpædagoguddannelsen er den 20. maj – og efterfølgende så længe der er ledige pladser

Hent ansøgningsskema

Studievejleder/Koordinator

Susanne Tølbøl
Studievejleder
Aalborg/Thisted
Tlf.: 72 69 42 15
stb@ucn.dk

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.