Studieophold i udlandet

At kunne håndtere kulturmødet forudsætter, at pædagogen er i besiddelse af interkulturelle kompetencer.

Den frie bevægelighed i Europa samt modtagelsen af flygtninge- og indvandrergrupper fra forskellige dele af verden stiller krav om at fremtidens pædagog kan arbejde med både enkeltpersoner og grupper fra andre kulturer.

Praktik i Thailand


Praktik i udlandet - grib chancen!

Pædagoguddannelsen i Aalborg, Thisted og Hjørring har et veludbygget internationalt samarbejde med praktik- og uddannelsesinstitutioner i mange forskellige lande. Grib chancen for at få inspiration til udvikling af din egen faglighed gennem mødet med en anden kultur og dens pædagogiske praksis ved at tage et praktikophold i udlandet.

Ifølge bekendtgørelse om uddannelse af pædagoger er der mulighed for, at du som studerende kan gennemføre 2., 3 og 4. praktikperiode ved et godkendt udenlandsk praktiksted.

Desuden bliver du præsenteret for andre forskellige muligheder (studieophold) gennem din uddannelse af forskellige varighed på 2-6 uger.

Øget mobilitet

En øget mobilitet blandt undervisere og studerende fremmer den internationale dimension i undervisningen og bidrager til en kvalitativ forbedring af uddannelsen.
Som et naturligt led i pædagoguddannelsens udvikling skal både undervisere og studerende kunne arbejde og studere i en kortere eller længere periode i et andet land.

For at skabe de bedste betingelser for en sådan udveksling arbejdes der på at oprette samarbejdsaftaler med udvalgte uddannelsesinstitutioner såvel inden for som uden for Europa. Endvidere har pædagoguddannelsen gennem flere år indgået i et tæt netværkssamarbejde med nordiske uddannelsesinstitutioner.

Et multikulturelt studiemiljø

Et multikulturelt miljø på uddannelsen øger både de studerendes og undervisernes forståelse, indsigt og samarbejdsevne i forhold til mennesker med anden kulturel baggrund.

Siden 1994 har pædagoguddannelsen udbudt et forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere. På sigt arbejdes der på at forbedre mulighederne for, at udenlandske studerende kan tage en del af deres uddannelse hos os. I professionshøjskoleregi er der således planer om at udbyde et fælles engelsksprogligt modul. Derudover modtager pædagoguddannelsen løbende besøg af undervisere og studerende fra uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden.

Pædagoger uden grænser

Flere og flere færdiguddannede pædagoger bosætter sig og arbejder i et andet land. Vi forsøger også at samarbejde med de danske pædagoger, som arbejder i udlandet.

Internationale koordinatorer

Ditte Marie Jensen
International koordinator - Hjørring og Thisted

Tlf.: 72 69 07 22
dmj@ucn.dk
Merete Hansen
International koordinator - Aalborg

Tlf.: 72 69 06 98
meh@ucn.dk