Program og litteratur

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Studiestartsprogram 6. februar 2017

Her kan du finde mødetid og sted for din første studiedag på UCN:

Kl. 09.00 - 09.45 (Bygning 5)
Ankomst ved servicecentret, inddeling i klasser
Pædagoguddannelsen byder på boller, kaffe og te i atriumgården

Kl. 09.45 - 11.45
Intro i klasserne

Kl. 11.45 - 12.30 
Frokost

Kl. 12.30 - 13.30 (Auditoriet, lok. 3.K.20)
Velkomst v/studieleder Jesper Jensen
Præsentation af personalegrupper på uddannelsen og DPR (De Pædagogstuderendes Råd)

Kl. 13.30 - 15.00
Tutorerne tager over

Kl. 15.00 (ca.)
Farvel og tak for i dag

Glade tutorer står klar til at byde dig og de øvrige nye studerende velkommen i bygning 5 ved servicecenteret med oplysning om holdfordeling m.v. Mentorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Velkomstbrev på pædagoguddannelsen (PDF)

Litteraturliste

LITTERATUR for hold PV17 (eksempler) 

På pædagoguddannelsen anvendes en række forskellige udgivelser og der er ikke en samlet litteraturliste. Nedenfor angives litteratur som er relevant for det faglige indhold på grundfaglighedens moduler

  • Alenkær, Rasmus (2008): Den inkluderende skole – en grundbog. Frederiksberg: Frydenlund  
  • Gravesen, David Thore (2015): Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. Aarhus: Systeme 
  • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2012): Mellem Ordene – kommunikation i professionel praksis. Klim
  • Kornerup, Ida og Næsby, Torben (2014): Pædagogens Grundfaglighed – grundbog til pædagoguddannelsen. Frederikshavn: Dafolo
  • Maturana, Umberto og Pörksen, Bernhard (2011): Fra væren til handlen. København: Mindspace

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Adfærdsregler for studerende

Følg UCN på Facebook